Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Assisterande chefsingenjör T-7 delsystem – Saab Aerospace Systems

Linköping, Sweden
Closing date: 20 February 2023

Din roll

Tjänsten som Assisterande Chefsingenjör (CI) för Sub-systemen för T-7 är delegerat från överordnad CI till att ansvara för flygplanets Bränslesystem, Hjälpkraftsystem och Hydraulsystem. Dessa delsystem utgör Saabs ansvarsområden tillsammans med bakkroppens struktur. För respektive delsystem finns det en ATA/MGA-ansvarig som leder arbetet och ansvarar för aktuellt system. Assisterande CI stöttar och godkänner arbetet innan leverans till kund (Boeing). Utöver de tre nämnda systemen ingår även Elkraftsgenerering (två generatorer) samt installation av Boeings subsystem i T-7 Bakkropp (El, Luftsystem, Landställ & Broms samt Motor).

I rollen som Assisterande Chefsingenjör kommer Du att tekniskt leda arbetet mot Militärt Typ-Certifikat (MTC) under återstående utvecklingsprogram. Utöver det kommer arbetet präglas allt mera av derivat- och variant studier, från tidig studiefas till skarpt utvecklingsarbete. Arbetet präglas mycket av kontakt med olika avdelningar internt Saab och externt gentemot vår kund (Boeing), leverantörer för resp. system samt Saab Aeronautics Indiana (SAI) som producerar bakkroppen inkl. slutmontering av Saabs system. Arbetet sker genom tätt samarbete inom chefsingenjörs-funktionen.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för avdelningen ihop med övriga chefsingenjörer och rapporterar direkt till avdelningschef.

Din roll

Vi söker dig som har en gedigen kunskap om minst ett av delsystemen (Bränslesystem, Hjälpkraftsystem och Hydraulsystem) och dess implementering i Gripen eller T-7 (eller liknande flygplan). Du är förtrogen med Saabs verksamhetsledningssystem och har god kunskap vad gäller certifiering av flygplan.

Du har troligen teknisk högskoleutbildning. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och vi ser gärna att du är van vid självständigt arbete och att ta egna initiativ. Då arbetet ofta sker i interaktion med andra avdelningar är det viktigt att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera samt har en god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Arbetet innebär också att du är en ledare inom området industrialisering och du bör vara trygg i ditt ledaskap och har erfarenhet från ledande roller.


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Din placering blir på affärsenhet Aerospace Systems. Affärsenheten utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer för den civila och militära marknaden. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer, inklusive system för affärsenhetens externa kunder som Airbus, Boeing och RUAG. Affärsenheten ansvarar för samarbetet, genomförandet och vidareutvecklingen av Boeing-Saab T-7A trainer. Affärsenheten har totalt ca 400 anställda.


Avdelning Engineering ansvarar för Utveckling, Industralisering och teknisk support. Totalt inom avdelningen arbetar drygt 100 medarbetare.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.


Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.