Skip to content Go to main navigation Go to language selector
information-technology-services-334524531.jpeg

Autotest and integration - Development Tools and Pipeline

Järfälla, Sweden
Closing date: 21 December 2022

.

Arbetsuppgifter:

Du kommer bli en del av ett av teamen som ansvarar för den utvecklingspipeline som används av våra SW Engineering Teams.  Du kommer inom ditt team att drifthålla, förvalta och vidareutveckla vår miljö för automatisk test och kontinuerlig integration av våra militära ledningssystem, och arbeta i gränslandet mellan utvecklingsverktyg och slutprodukt. Vår huvudprodukt, det marina ledningssystemet 9LV är omfattande och komplicerade, och innehåller inbyggda realtidsdelar, stora datamängder från kvalificerade sensorer, snabba beslutsprocesser i svåra operatörsmiljöer, ett ständigt närvarande IT-säkerhetshot, utvecklat på flera kontinenter, och kontinuerlig integration och automatisk test av grundprodukten är centralt för både kvalitet och produktivitet.

Utveckling och integration av autotest för 9LV

 • Testverktyg för olika nivåer av test, från enhetstest till totalsystem
 • Automatisering av testprocesser
 • Hantering av referenssystem för test, såväl fysiska som virtuella
 • Konfiguration och parametersättning av referenskonfigurationer av produkten för test
 • Kvalificerad felsökning i gränslandet mellan hårdvara/plattfor, kompilatorer och produkt
 • Rotorsaksanalys och involvering av berörda delar i organisationen

Din profil:

Vi söker dig som har passion i ditt arbete och är kommunikativ i dialog med i teamet och utanför. Du agerar inkluderande och lösningsorienterat på fler nivåer så att vårt ekosystem fungerar. Du delar transparent ditt lärande och kunskap så att du med teamet kan växa i din roll.

Om teamen:

Vi är idag två team med 5 personer vardera där det ena teamet har fokus på utvecklingsverktyg och byggpipeline, och det andra på återkoppling med automatiserad test, monitorering och återmatning.

Teamen jobbar både enskilt men även över teamgränsen med vår gemensamma uppgift ”Rapid, repeatable reliable developing and operating our development environments”. Metodiken för teamarbetet är ”scrum/kanban”.

Om projekten:

Vi på Pipeline levererar dagligen en aktuell utvecklingsmiljö till hundratals utvecklare som utvecklar dussintals samtidiga skräddarsydda lösningar genom kundprojekt, baserat på ett mindre antal världsledande grundprodukter, främst 9LV.  Organisationen avropar emellanåt mer omfattande uppdrag, som t.ex. etablering av nya utvecklingscentra nära nya kunder.

Kvalifikationer: DevOps, DevSecOps and CI/CD, baserat på bl.a.

 • Linux, Docker och helst Kubernetes och nätverk
 • Jenkins, Ansible och diverse skriptspråk (Py, Bash m.fl.)
 • Dynamiskt skapade virtuella system och hårdvarusystem (edge cloud)
 • Testverktyg och testautomation
 • Loggning, monitorering, mätning och felsökning
 • Integration av kvalificerade, mjukvarubaserade industriella produkter

Vad du blir en del av:

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Verksamheten bedrivs i Sverige, USA, UK, Australien, Tyskland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Danmark och Finland.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Läs mer om oss här

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.