Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bachelor 15 HP, continuous improvement

Location
Arboga, Sweden
Closing date
31 January 2022
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid kontroll av kravuppfyllnad så upptäcks ofta att fastställda och publicerade rutiner inte är fullt implementerade i verksamheten.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka och analysera av varför gällande rutiner inte implementeras fullt ut i verksamheten. Verksamheten begränsas till linje- och projektverksamhet inom aktuell Business Unit.

Arbetet ska resultera i förbättringsförslag för hur arbetssätt implementeras med stöd i litteratur och aktuellt forskningsläge.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 student med ett genuint intresse för förbättringsarbete.

Du är i slutet av din ingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 15 hp examensarbete. Genomförd utbildning ska ha innehållit minst en kvalitetskurs.

Vad du blir en del av

Kvalitetsstaben på BU Gripen Support består i dagsläget av sex personer fördelade med arbetsort i Arboga och Linköping. Vi arbetar främst med kontroll av kravuppfyllnad som t.e.x. revisioner men också med kvalitetsstöd till projekt- och linjeverksamhet. Se mer information på saab.com.

Sista ansökningsdag

2022-01-31

Kontaktperson

Camilla Karlsson, Kvalitetschef BU Gripen Support

0766- 37 10 62

Camilla Karlsson kontaktperson/handledare

0766- 37 10 62

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.