Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Installation in HQ

Beräkningsingenjör vapenseparation

Linköping, Sweden
Closing date: 21 December 2022

Din framtida utmaning

Som beräkningsingenjör på sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation kommer du att ingå i ett team av ingenjörer som arbetar med ett relativt brett spektrum av dynamiska simuleringar, även optimering i olika syften utgör en del av sektionens verksamhet.

Inom teknikområdet vapenseparation säkerställer vi att allt som separeras från flygplanet (t.ex. fälltankar, robotar, motmedel och annan utrustning) kan separeras på ett säkert sätt utan risk för pilot eller flygplan. Arbetet baseras uteslutande på egenutvecklade verktyg för flygmekanisk simulering och visualisering. Utvecklade modeller och simuleringar valideras genom mark- och flygprov.

Inom teknikområdet strukturdynamik genomför vi exempelvis landningssimuleringar och fågelkollisionsanalyser. Dynamiska påkänningar i strukturen (t.ex. flygplansskrovet) beräknas som underlag för bland annat hållfasthetsanalyser och designuppdateringar. Vi är också engagerade i provverksamhet kopplad till dynamisk analys såsom marksvängningsprov (GVT) och fågelkollisionsprov.

Termen aeroelasticitet betecknar samspelet mellan den flexibla flygplansstrukturen och den omgivande aerodynamiken. Ett relativt känt aeroelastiskt fenomen är fladder vilket är en oönskad dynamisk instabilitet. Vi tillser att flygplanet är fritt från denna typ av instabilitet inom hela den aktuella flygenveloppen. Vi studerar även kopplingar till flygplanets styrsystem och hur flygplansstrukturens flexibilitet påverkar roderytors effektivitet vid olika flygtillstånd.

Arbetet inom sektionen är av analytisk karaktär och spänner ofta över flera tekniska discipliner såsom strukturdynamik, aerodynamik och flygmekanik. Jobbet sker både i egenutvecklade programvaror/processer, utvecklade i t.ex. MATLAB, FORTRAN, C++ eller PYTHON och kommersiella programvaror såsom Hypermesh, MSC NASTRAN, MSC ADAMS och LS-DYNA. Utveckling och förvaltning av modeller, metodik och analysverktyg är en viktig del i det dagliga arbetet. Tjänsten erbjuder mycket goda möjligheter när det gäller framtida kompetensutveckling.

Din profil

Vi söker nu förstärkning inom vapenseparation av dig som är initiativrik, analytisk och som har lätt för att samarbeta såväl inom som utanför den egna gruppen.

Du har civilingenjörsexamen inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annat motsvarande tekniskt område. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter inom framförallt allt flygmekanik och/eller aerodynamik samt kunskaper inom C++ programmering. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för utveckling av modeller, metodik och programmering då vi inom teknikdisciplinen jobbar med helt egenutvecklade programvaror.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på 12 medarbetare som ansvarar för varierande typer av dynamiska analyser och provning. När det gäller Saabs produkter jobbar vi mest med olika versioner av Gripen men även så kallande "special mission" flygplan, T-7A, Saabs civila produkter, UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles), forskningsprojekt och framtida produkter. Vi arbetar med produkterna under hela design- och livscykeln, från konceptutveckling till verifiering och uppföljning i tjänst

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

Du kan ansöka på antingen svenska eller engelska. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.