Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

CAD Coordinator

Huskvarna, Sweden
Closing date: 1 June 2023

Din roll

Saabs fastighetsavdelning, Property, har till uppgift att tillgodose Saabs nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler. Property deltar i processen att anskaffa, vidmakthålla och avveckla lokaler, vilket kan innebära allt från att hyra, köpa eller bygga eller när så krävs avyttra, säga upp eller riva.

Property består av en fastighetsägande del och en del med operativt ansvar för fastighetsbeståndet i Sverige som internationellt. Vi hanterar ca 900 000 kvadratmeter kontor, produktion- och lagerytor i Sverige idag, och är verksamma från Malmö i söder till Luleå i norr. Då Property just nu är inne i en expansiv fas väljer vi nu att utöka vår avdelning med denna helt nya roll!

Arbetsuppgifterna innefattar

 • Ritningsadministration, uppdatera ritningar i CAD-program vid mindre förändringar samt administrerar och utvecklar vår projektportal

 • Informationssamordning BIM/CAD Navisworks eller Solibri

 • Hålla dialoger med fastigheternas förvaltare och leverantörer

 • Digital informationssamordnare i SAAB:s pågående projekt

 • Kravställande funktion gentemot leverantörer och förvaltare

 • Inläsning av data i SAAB:s fastighetssystem

Din profil

Du har en avslutad teknisk yrkes- eller högskoleutbildning inom CAD/BIM- eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av projektering inom byggnads- och fastighetsbranschen samt kunskaper i AutoCAD eller Revit. Du behärskar både svenska och engelska väl, i både tal och skrift samt har goda kunskaper i Office.

Som person ser vi att du är strukturerad och trivs i att arbeta i team samt har ett brinnande intresse för CAD/BIM och digitalisering. Du trivs med att ta initiativ till utveckling och att se till helheten är en naturlig del av ditt förhållningssätt. Ritningsadministrationen är under utveckling och du ser det som självklart att vidareutveckla arbetssätt inom bland annat hantering av digital information, BIM/CAD frågor och dokumenthantering. Du trivs med att planera och utveckla rutiner gällande hantering av byggnadsinformation utifrån ett helhetsperspektiv.

Kunskapskrav:

 • Avancerad kunskap i Navis Works alt Solibri för modellsamordning av de olika disciplinerna.

 • Djupa projekteringskunskaper i Autodesk Revit och Autocad

 • Minst 3 års erfarenhet som Arkitekt eller Byggnadsingenjör där du axlat rollen som Modellansvarig/BIM-ansvarig hos Arkitekt- eller Konstruktör.

 • Erfarenhet som BIM-samordnare i mer komplexa projekt.

 • God kännedom om projekteringsprocessen och inblandade discipliners arbetsuppgifter och leveranser

Meriterande:

 • Pedagogisk erfarenhet så som utbildningar inom liknande arbetsuppgifter

 • Erfarenhet av förvaltningsprocessen

 • Baskunskap i Autodesk Vault

 • Arbetat med central process-/metodikutveckling.

 • Kunskaper inom förvaltningsprocessen

 • Tidigare arbetat i offentlig sektor och har erfarenhet av digital informationsredovisning

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Läs mer om oss här

Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Property är idag organiserat i fyra sektioner, och består av totalt ca 25 medarbetare fördelade över landet. Då Property är en, till medarbetarantal, liten organisation arbetar vi ofta över avdelningsgränserna och stödjer varandra. Du kommer organisatoriskt tillhöra ett nybildat team, Portfolio & Strategy, bestående av åtta medarbetare. Gruppen utgör en central funktion som stöttar resterande avdelning med framförallt säkerhet, strategier, fastighetssystem, verksamhetsutveckling, kontrakt och administration. Större delen av avdelningen är lokaliserad i Linköping.

Det är möjligt att jobba från annan ort, men regelbundna besök i Linköping är en förutsättning. Även resor till andra siter kommer att förekomma med tanke på arbetsuppgifterna.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Vi ser fram emot din ansökan!

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.