Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Chef Avionic Engineering avd Special Mission & Regional Aircraft

Location
Linköping, Sweden
Closing date
5 July 2022
Apply for this job!

Vi söker en kommunikativ person med goda ledaregenskaper i chefsrollen för Avionics inom avdelningen Special Mission & Regional Aircraft (SMRA). Hos oss får du möjlighet att vara med att bygga upp en ny organisation som utvecklar GlobalEye och framtida Special Mission flygplan samt säkerställer driften för våra civil- och skolflygplan!

Din framtida utmaning

Avionics ansvarar för utvecklingen och integrering av avioniksystem inom Special Mission and Regional Aircraft. Som chef för detta ansvarar du för en grupp på ungefär 15 ingenjörer som jobbar med utveckling och integration av ljud & radiokommunikation, länk- och navigationssystem samt system för spanings- och bevakningsuppdrag. I detta ingår specificering, design, integration och verifiering av funktioner och apparater inkluderande luftvärdighet.

Som chef är du ansvarig för genomförande av verksamheten som bemannas av egen personal men även av medarbetare från andra Business Units. Verksamheten bedrivs både i stora fleråriga projekt såväl som akuta driftsuppdrag med kort tidshorisont. Verksamheten inom området sker i tät samverkan inom avdelningen, till exempel designledning, projektledning men även personal från BA Surveillance.

Du förväntas förstå den enskilda verksamheten samt hur den passar in i helheten. För att lyckas med detta behöver du ha ett lyhört och coachande ledarskap där din viktigaste uppgift varje dag är att ge dina medarbetare och projekten förutsättningar att lyckas med sina uppdrag.

Avionics ingår i Engineering tillsammans med Vehicle Systems, Systems Installation och Structural Engineering. Du kommer att sitta i ledningsgruppen för sektionen där vi jobbar tillsammans som ett team med fokus att genomföra uppdrag för Special Mission, Regional Aircraft samt SK60 på bästa sätt.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar:

  • Leda och coacha dina medarbetare
  • Skapa förutsättningar för att gruppen ska kunna prestera optimalt
  • I samarbete med andra BU’n inom AN säkra genomförandet av vår grundverksamhet utanför de stora projekten
  • Tillse att vår verksamhet genomförs effektivt och med god kvalitet

Den du är idag

Vi söker dig med goda ledaregenskaper samt en stor förmåga till samarbete. Att kunna arbeta med en bred flora av olika arbetsuppgifter är ett krav då vi är en relativt liten organisation. Tidigare erfarenheter av Special Mission Aircraft-verksamheten och avionik är en merit. Så även tidigare erfarenhet av att arbeta i ledande position. Du ska trivas i en miljö där fokus är att hitta lösningar för att hålla åtaganden och leverera enligt plan.

I botten har du en relevant högskoleexamen med teknisk inriktning och har inga problem med att ha svenska och engelska som arbetsspråk. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper då vi verkar i en komplex miljö med många interna och externa kontakter.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Du kommer att bli en del av avdelningen Special Mission & Regional Aircraft (SMRA), inom BU Aviations Services. Inom Aviations Services återfinns även avdelningarna Flight Operations, Support Solutions, Ground Support Equipment, Camo and Logistic Services och Aviations Training. 


Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

För frågor vänligen kontakta rekryterande chef Thomas Lindén, thomas.a.linden@saabgroup.com alternativt nuvarande chef för Avionics Jan-Erik Bäcklund, jan-erik.backlund@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.