Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

COE Leader Intelligent Automation

Linköping, Sweden
Closing date: 7 December 2023

Brinner du för förändring och vill vara med och bidra till framtidens Saab genom intelligent automation? Vi söker en dynamisk och driven medarbetare med erfarenhet av att leda team. Har vi fångat ditt intresse? Läs vidare.

Din roll

Rollen som ledare för Center of Excellence (CoE) Intelligent Automation är en vital roll som leder och driver arbetet med att realisera innovativa automationslösningar som förbättrar Saabs verksamhetsflöden och arbetsprocesser. Center of Excellence är en virtuell funktion som samlar relevant kompetens och lösningar från olika delar av Saabs IT-organisation med syftet att möjliggöra verksamhetsförbättring via digitalisering och automation. Arbetet bedrivs i nära samarbete med verksamhetsexperter och chefer med målet att realisera digital transformation för hela Saab. Huvudsakliga ansvarsområden för rollen är:

Ledarskap – Leda CoE Intelligent automation och teamet som hjälper Saab att verksamhetsutveckla med hjälp av digitalisering med fokus på intelligent automation

Innovation – Utveckla arbetssätt och metoder som hjälper Saab att identifiera möjligheter inklusive hur vi kan dra nytta av helt nya teknologier inom området på ett snabbt och effektivt sätt

Transformation – Tillsammans med CoE-teamet, arbeta nära verksamhetsansvariga och hjälpa dem att förstå möjligheter och behov kopplat till intelligent automation samt att i slutändan omvandla detta till verksamhetsutveckling och realiserade effektiviseringar

Värdeuppföljning – Vidareutveckla metodik för ”benefit tracking” och hur vi kan följa upp att reella verksamhetseffekter skapas med hjälp av intelligent automation.

Kommunikation – Kommunicera  framgångsexempel, möjligheter, teknikutveckling etc. genom såväl nätverk av olika slag som via artiklar på intranät och presentation i olika interna samlingar (såväl i mindre grupper som på stora interna konferenser).

Din profil

Du har:

  • Kandidat- eller magisterexamen inom datavetenskap, ingenjör, ekonomi eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med arbetserfarenhet som bedöms likvärdig.
  • Flera års erfarenhet av att leda digitaliserings- och automationsinitiativ med ett starkt fokus på digitala arbetsflöden (med hjälp av ServiceNow eller andra low code plattformar) RPA, AI och maskininlärning.  

Vi värderar personlig lämplighet högt och därför ser vi även att du har goda ledarkunskaper och god kommunikativ förmåga. Du drivs av att inspirera och motivera medarbetare och kollegor och kan på ett tydligt och inspirerande sätt uttrycka dig i både tal och skrift för att kunna ge rätt vägledning. Vidare har du även en god problemlösningsförmåga och ett strategiskt tänkande för att kunna identifiera hur intelligenta automationslösningar kan användas i alla olika funktioner inom företaget. 


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Läs mer om oss här

Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver