Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Compliance & Quality Manager till SDATS

Location
Sundsvall, Sweden
Contact
Åsa Mårtensson [C]
Per Ahl
Closing date
4 November 2020 Apply for this job!

SDATS är ett Joint Venture mellan Saab och LFV med Saab som majoritetsägare. Företaget har etablerats för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva produkter och tjänster för digital flygtrafikledning. SDATS driver också flygtrafikledning för fyra flygplatser från RTC Sundsvall. För att utföra sina tjänster så är SDATS ISO-certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt följer 27001. Gällande flygtrafikledning så är SDATS certifierade av Transportstyrelsen för att leverera ATS- och MET-tjänst. SDATS har ett Management System samt Safety Management System som styrs dels av Saabs övergripande ledningssystem, Global Management System, samt av ett antal internationella, europeiska och nationella regleringar och bestämmelser inom vår flygtrafikledningstjänst och de kontrakterade tjänster vi är beroende av för våra tjänster.

SDATS söker nu en Compliance & Quality Manager för att stödja och säkerställa SDATS efterlevnad av alla interna och externa styrningar av vår verksamhet. Du arbetar aktivt med Quality Management i alla delar av SDATS verksamhet för att på  sikt ta över rollen som Quality Manager från vår nuvarande Quality Manager. Du agerar dessutom stöd åt Safety & Security Manager gällande bl.a interna och externa audits, vår efterlevnad av interna styrningar i hela vår verksamhet samt deltar i externa audits på SDATS.

Din roll

 • Utveckla, övervaka och säkerställa att SDATS ledningssystem följer gällande regler, styrningar och förordningar

 • Identifiera tillkommande regler, styrningar och förordningar samt säkra SDATS anpassning och efterlevnad av dessa

 • Planera och utföra SDATS Compliance Management program (del av SDATS auditplaner)

 • Övervaka och initiera behov av uppdateringar inom SDATS för att säkerställa att våra certifieringar bibehålls (både ISO samt de inom flygtrafiledningsverksamheten)

 • Arbeta med Quality Management inom SDATS och på sikt ta över rollen som Quality Manager

 • Stödja Safety & Security Manager i dennes arbetsuppgifter

 • Delta inom eget arbetsområde inom ramen för vårt tjänsteerbjudande med stöd åt både nationella och internationella kunder 

Din profil

 • Har utbildning och erfarenhet inom kvalitetsrevisioner och audits

 • Har erfarenhet av ANS-verksamhet

 • Har god kännedom om ISO-kravställning samt de internationella, europeiska och nationella regleringar och bestämmelser som styr flygtrafikledningsverksamhet

 • Har ett strukturerat arbetssätt

 • Har god samarbetsförmåga

 • Har goda kunskaper, både skriftligt och muntligt, i svenska och engelska

Vad du blir en del av

Saab Digital Air Traffic Solution AB (SDATS) är ett samägt bolag mellan Saab och LFV (Luftfartsverket), som etablerades 2016. Bolaget fokuserar på att marknadsföra, sälja samt utveckla och driva digitala flygtrafikledningssystem på den globala marknaden.

Digital flygtrafikledning växer i hela världen, drivet av behov att säkerställa flygtrafikledning, med en ökande flygtrafik och samtidigt kunna erbjuda säkra och mer kostnadseffektiva lösningar på en konkurrensutsatt marknad. Vi har idag en internationell kundbas och vi arbetar aktivt på att expandera vår verksamhet med breda erbjudande från tekniska leveranser, och stöd kring myndighetsgodkännande till operativ leverans av flygtrafikledning, både i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder ett arbete i en dynamisk miljö, där arbetsglädje, samarbete och driver goda prestationer som i sin tur skapar möjligheter till utveckling för dig, våra medarbetare såväl som kunder och affärspartners.

Vi ser fram emot att utveckla framtiden tillsammans med dig!  Välkommen med din ansökan!

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Saab? läs vår  People Philosophy

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 17 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.