Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Contract Coordinator

Linköping, Sweden
Closing date: 31 May 2023

Din framtida utmaning

Saabs fastighetsavdelning, Property, har till uppgift att tillgodose Saabs nuvarande och framtida behov av ändamålsenliga lokaler. Property deltar i processen att anskaffa, vidmakthålla och avveckla lokaler, vilket kan innebära allt från att hyra, köpa eller bygga eller när så krävs avyttra, säga upp eller riva.

Property består av en fastighetsägande del och en del med operativt ansvar för fastighetsbeståndet i Sverige som internationellt. Vi hanterar ca 900 000 kvadratmeter kontor, produktion- och lagerytor i Sverige idag, och är verksamma från Malmö i söder till Luleå i norr.

Din roll

 • Sammanhållande ansvar för Propertys kontraktsportfölj, såväl inhyres som uthyres samt upprätta hyresavtal och ansvara för kontraktsförlängningar.

 • Supporta avdelningen i frågor gällande fastighetsjuridik, framförallt lokalhyresrätt

 • Ansvara för rapportering av hyresavtal enligt gällande regelverk

 • Systemadministration av hyresavtal

 • Hantera och upprätta andra typer av fastighetsrelaterade avtal såsom servitut och ledningsrätter

 • Bereda, analysera och uppdatera underlag och data från fastighetssystemet

 • Aktivt delta i att utveckla och förbättra rutiner och processer gällande fastighetssystem såväl som övrigt inom Property

Din profil

För denna tjänst söker vi dig som är en noggrann, flexibel person med stort eget driv och initiativförmåga. Du trivs med att självständigt driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Din samarbetsförmåga är hög och du har lätt för att kommunicera.

Vi jobbar med avtal både i Sverige och övriga världen vilket förutsätter att du, utöver svenska, också har goda språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Vi ser också att du har någon form av erfarenhet och/eller utbildning inom fastighetsjuridik eller avtalsrätt.

Van att ta stort eget ansvar är en förutsättning då det är av yttersta vikt att avtalen blir korrekt upprättade och att uppföljning av deadlines för uppsägningar sker proaktivt.

Meriterande erfarenheter

 • Jobbat inom fastighetsområdet

 • Kontraktsadministration

 • Ytterligare språkkunskaper

 • Grundläggande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet av företagsekonomi

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontakt: Caroline Borén caroline.boren@saabgroup.com 073-4185352.

Vad blir du en del av

Property är idag organiserat i tre sektioner, och består av totalt ca 25 medarbetare fördelade över landet. Då Property är en, till medarbetarantal, liten organisation arbetar vi ofta över avdelningsgränserna och stödjer varandra.

Du kommer organisatoriskt tillhöra ett nybildat team, Portfolio & Strategy, bestående av åtta medarbetare. Gruppen utgör en central funktion som stöttar resterande avdelning med framförallt säkerhet, strategier, fastighetssystem, verksamhetsutveckling, kontrakt och administration. Större delen av avdelningen är lokaliserad i Linköping. Det är möjligt att jobba från annan ort, men regelbundna besök i Linköping är en förutsättning.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Saab? Läs vår People Philosophy

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.