Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delsystemansvarig Runtime Platform

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
17 December 2021
Apply for this job!

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Din roll

Utvecklingsorganisationen Engineering består av ett antal olika avdelningar. Du kommer att tillhöra avdelningen Computer Platforms och sektionen Runtime Platform Surface design  som ansvarar för framtagning av runtime platformar till kundprojekten för våra navala och landbaserade radarsystem.

Att vara delsystemansvarig inom Runtime Platform på Saab innebär att du har ett övergripande ansvar för kravnedbrytning från systemnivå till delsystemnivå inom plattformsområdet samt ansvarar för att konstruera arkitekturen i våra plattformsprodukter. Du har även ett sammanhållande och koordinerande ansvar för konstruktion i runtime plattformen för det eller de projekt du arbetar i.

Arbetet präglas av att

 • Du arbetar med runtimeplattformar i teknikens framkant
 • Du arbetar med komplexa system där målet är att ta fram effektiva lösningar.
 • Du arbetar tillsammans med andra delsystemingenjörer, konstruktörer och verifierare i en teambaserad agil organisation.
 • Du tar ansvar för helheten och för att kommunicera lösningar

Vi erbjuder dig en stimulerande miljö som präglas av samarbete med erfarna kollegor i en mängd olika utvecklings- och kundprojekt. Du kommer att tillhöra ett team där ni tillsammans planerar och fördelar era  arbetsuppgifter. Ofta löser man sina arbetsuppgifter tillsammans med utvecklare som arbetar i andra team eller på vår systemavdelning.  Arbetet innebär även att du deltar i aktiviteter med vår slutkund.

Den du är idag

Som person är du positiv, utåtriktad, resultatorienterad och en utpräglad lagspelare. Vi ser gärna att du har erfarenheter inom några av följande områden:

 • Kravnedbrytning
 • Systemarkitektur
 • Linux OS
 • Computer architecture
 • Information assurance
 • Scripting (Bash, PowerShell, Bourne shell, Python)
 • Network, Routing, Firewalls
 • Virtualisering
 • Clearcase
 • Web-utvecklare
 • Windows OS
 • Erfarenhet av att arbeta med eller åt Försvarsmakten

Du är trygg i att presentera och förklara tekniska lösningar för omgivningen. Du gillar att arbeta i team och att samarbeta med andra. Att hantera nya frågeställningar ser du som en naturlig del av jobbet och du väljer enkla och effektiva lösningar. Du är öppen för att prova på nya teknikområden och vill utvecklas både personligt och professionellt.

 Arbetet genomsyras av våra gemensamma kulturvärderingar ”Trust, Drive, Expertise och Diversity”.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och därmed finns krav på svenskt medborgarskap.    

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 
 

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning, beslutsstöd och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem. System för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Affärsenheten Radar Solutions ansvarar för radarsystem för flyg, mark och sjö. Du kommer att tillhöra vår utvecklingsorganisation Engineering i Göteborg.
 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Sista ansökningsdag är 2021-12-15

Kontaktperson

Ludwig Wenklo, rekryterande chef
+46(0) 102168023
 

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.