Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Delsystemkonstruktör

Göteborg, Sweden
Closing date: 15 June 2024

Drivs du av att se dina idéer bli verklighet?

Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.

Vi söker nu fler delsystemskonstruktörer!

Din roll

Vi erbjuder ett klimat där du arbetar i nära samarbete med några av de allra bästa inom området för att utveckla framtidens radarsystem. Tillsammans utmanar vi gränserna för vad som är tekniskt möjligt.

Du erbjuds en stor variation av utvecklande arbetsuppgifter inom många olika teknikområden. Det innebär att vara med tidigt i konceptfasen av våra nya produkter där du ställs inför komplexa lösningsalternativ med helheten i fokus. Prestanda ska vägas mot producerbarhet och utvecklingskostnad. Det komplexa systemet bryts ner till realiserbara mindre delsystem och produkter och du agerar som teknisk ledare i konstruktionsarbetet. Du är också intresserad av att förstå den större bilden av hur allt hänger ihop, och att använda den för att fatta beslut utifrån teknikbehov, strategi och affärsmässighet.
Integrations- och verifieringsarbete på en hög nivå blir en väsentlig del av ditt arbete. Du gillar att delta och bidra till arbetet i våra utvecklingslabb. 
Du har ett tätt samarbete med kollegor lokalt men även internationellt. Vi jobbar mot samma mål – att göra världen till en säkrare plats.

Gruppen Subsystem Design HFF består av ca 15 personer som ansvarar för utveckling och verifiering av RF-delsystemets högsta sammansatta nivå. 
Gruppens arbete är i grunden tvärdisciplinärt men med två tydliga specialiseringar: RF och Mekanik. Produktmässigt arbetar vi med företagets mark- och sjöradarsystem.

Din profil
Vi önskar att du har den positiva inställningen att svåra problem finns till för att lösas. Att du är en utpräglad lagspelare som samtidigt gillar att hålla ihop och leda tekniska uppdrag. Att du söker nya utmaningar och utveckling både personligt och professionellt.

Du känner igen dig i några av följande kriterier:

  • Relevant högskoleutbildning till exempel Civilingenjör
  • Flera års erfarenhet av antenn – och mikrovågskonstruktion
  • Intresse för systemdesign och ett tvärdisciplinärt tankesätt
  • Goda kunskaper i Matlab, HFSS & ADS
  • Vana av att arbeta med kravnedbrytning
  • Erfarenhet av kravverifiering
  • Erfarenhet av praktiskt integrations- och verifieringsarbete i labbmiljö och instrumenthantering
  • Erfarenhet av systematiskt felsökningsarbete
  • Använder ett strukturerat arbetssätt och är bekväm med att ta fram teknisk dokumentation

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Läs mer om oss här.