Skip to content Go to main navigation Go to language selector
strategic-planning.jpg

Detaljplanerare - Affärsenhet Ytfartyg

Karlskrona, Sweden
Closing date: 16 December 2022

Vi är på en exceptionell resa med ett tydligt mål om att hålla vårt samhälle säkert. Vi uppnår vårt mål med nya spännande projekt som utmanar oss både tekniskt och organisatoriskt. Vi söker nu ett antal nya medarbetare, som ska jobba med detaljplanering, i linje och projekt, inom affärsenhet Ytfartygs teknikorganisation.

Din roll

I rollen som detaljplanerare kommer du att ge stöd till områdeschef och sektionschefer, inom ditt tekniska område, genom:

 • din kunskap och erfarenhet i hur företagets planeringsprocess, metodik och verktyg används i den dagliga verksamheten
 • ditt deltagande i avdelningens, områdets och sektionerna resursplanering, i pågående och för kommande projekt
 • uppföljning av progress på områdets, delprojektens och teamens aktiviteter och leveranser
 • följa upp så att områdets, delprojektens och teamens planeringsarbete och användande av planeringsverktyg följer företagets planeringsprocess och metodik

Du rapporterar till områdeschef och kommer att ingå i områdets utökade ledningsgrupp, där du är ett stöd till linjechefer och delprojektledare inom planeringsområdet. Du förväntas vara aktiv inom området planering vad gäller:

 • utveckling av planeringsprocess, metodik och verktyg
 • framtagandet av analyser och rapporter
 • kompetensöverföring till övriga medarbetare

Tjänsten är placerad på vårt kontor i Karlskrona, men eftersom Saab Kockums finns på flera platser så förväntas du kunna genomföra några resdagar per år, mestadels inom Sverige.

Huvuduppgifterna är:

 • analysera detaljplaner (jobbnivå), för de avsnitt/delprojekt som ditt område ansvarar för. Med analysen som grund kan linjechefer och delprojektledare fatta beslut eller prioritera vad gäller resurser, kapacitet, tilldelning, leveranser till olika projekt m.m.
 • säkerställa att detaljplaner (jobbnivån), uppdateras dagligen/veckovis för de avsnitt/delprojekt som ditt område ansvarar för, så att området når de KPI-mål som satts för detaljplanering
 • delta i linje-/projektarbete vad gäller koordinering och samarbete med projekt- och utvecklingsteam, i frågor om kapacitet, behov, utfall, ledtid, kalendertid etc.
 • Ge stöd till arbetet med nya offerter/beställningar vad gäller ev. kompetensbehov för området och/eller sektionerna
 • delta i arbetet med att utveckla och underhålla företagets planeringsprocess

Din profil

Vi söker dig som har ett genuint intresse för både människor och teknik, samtidigt som du är lösningsorienterad. För att lyckas i denna roll behöver du vara driven, proaktiv och ha uthållighet. Vi tror att du trivs i en roll där du får ta ansvar och leda och har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera och analysera stora datamängder och ur det presentera en helhetsbild. Du förväntas ta fram framtidsscenarier tillsammans med eventuella nya risker som uppstår. Eftersom rollen omfattar många intressenter och samarbete med andra behöver du ha god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du söker alltid sätt att förbättra effektiviteten och för att nå uppsatta mål. Vi hoppas att du har erfarenhet och kunskap om vikten av bra balans mellan arbete och fritid, men också att veta när det är viktigt att lägga i en extra växel.

Nödvändiga färdigheter:

 • Några års erfarenhet från ovan nämnda arbetsuppgifter; Kunskap och erfarenhet av att sätta upp och analysera projekt tids- och resursplaner samt kunskap och erfarenhet av att ta fram scenarier utifrån en tids- och resursplan
 • Utåtriktad och kunna arbeta självständigt
 • Kandidat- eller civilingenjörsexamen i teknik eller ekonomi, fördelaktigt med inriktning mot projektledning, logistik eller motsvarande kompetens erhållen utifrån arbetslivserfarenhet
 • Kunskap och erfarenhet av MS Office
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Önskad kompetens:

 • Kunskap och erfarenhet av att använda en planeringsprogramvara (t.ex. ERM, Primavera, MS Project etc.)
 • Erfarenhet från tillverkningsindustrin, utvecklingsarbete; systemframtagning
 • Erfarenhet av projektledning, IPMA eller PMI certifiering
 • Erfarenhet av Marinen, Försvarets Materielverk (FMV) alt. marin fartygskännedom
 • Kunskaper om Saabs system och arbetssätt
 • Körkort (B)

Framgångsfaktorer:

 • Förmåga att snabbt få överblick av t.ex. arbetsflöden, faser i produktutveckling
 • Strukturerad och van att arbeta långsiktigt men kan vara flexibel och ta snabba beslut vid behov
 • Bygga nätverk och få förtroende inom företaget
 • Förstå ekonomin i affärer

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Vår teknik-avdelning, består idag av ca 150 medarbetare, fördelat på fyra områden med varierande storlek. Avdelningen kommer under hösten att växa ytterligare för att möta det ökade behovet av vår kunskap och kompetens. Du kommer vara en viktig spelare inom området planering, där vi jobbar tillsammans för att ständigt förbättra och säkra projektleveranser till våra nationella och internationella ytfartygsprogram.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi ser mångfald som en tillgång och ständigt lärande som en självklarhet. Vi är stolta över en vårdande arbetsmiljö, där alla är olika men ändå delar samma mål – att hjälpa till att skydda människor och samhälle. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Frågor om positionen? Tveka inte att kontakta Jonas Brehmer, sammanhållande rekryterande chef +46 734 34 22 32
 

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Vill du vara en del av att skapa framtidens teknologi samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och växa i en lärandekultur så är Saab arbetsgivaren för dig. Vi är stolta över vår kreativa miljö där alla är olika, men delar samma uppdrag – att bidra till ett tryggare samhälle.