Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

Developer - Development Tools and Pipeline

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 28 March 2023

Arbetsuppgifter:

Du kommer bli en del av ett av teamen som ansvarar för den utvecklingspipeline som används av våra SW Engineering Teams.  Du kommer inom ditt team att drifthålla, förvalta och vidareutveckla vår pipeline för utveckling av militära ledningssystem. Våra produkter är omfattande och komplicerade, och innehåller inbyggda realtidsdelar, stora datamängder från kvalificerade sensorer, snabba beslutsprocesser i svåra operatörsmiljöer, ett ständigt närvarande IT-säkerhetshot, utvecklat på flera kontinenter – och vi bygger en pipeline för att understödja allt detta.

Vidmakthållande

 • Automatisering och säkra uniforma tjänster

 • Uppgradering av byggprocess orkestrering i en molnmiljö – ”on-prem”

 • Spårbarhet, sekretesskydd och integritet i utvecklingsmiljöer

 • Utvecklingsstöd för en bred palett av programmeringsspråk

Operativt

 • Definition och integration av Linux-konfiguration för utveckling och exekvering i målsystemet

 • Övervakning av byggprocess samt identifiering av fel för kortsiktig och långsiktig lösning

 • Stöttning av utveckling i en kvalificerad ”branch”-strategi

 • Automatisering av tester i virtuella och fysiska referenssystem

 • Felsökning, rotorsaksanalys och involvering av berörda delar i organisationen

 • Backupp och återställande av historisk data över lång tid typ 7 år

Din profil:

Vi söker dig som är stolt och har passion i ditt arbete samt är kommunikativ i dialog med användare och internt i teamet. Du agerar inkluderande och lösningsorienterat på fler nivåer så att vårt ekosystem fungerar. Du delar transparent ditt lärande och kunskap så att du med teamet kan växa i din roll.

Om teamen:

Vi är idag två team med 5 personer vardera där det ena teamet har fokus på utvecklingsverktyg och byggpipeline, och det andra på återkoppling med automatiserad test, monitorering och återmatning.

Teamen jobbar både enskilt men även över team gränsen med vår gemensamma uppgift ”Rapid, repeatable reliable developing and operating our development environments”. Metodiken för teamarbetet är ”scrum/kanban”.

Om projekten:

Vi på Pipeline levererar dagligen en aktuell utvecklingsmiljö till hundratals utvecklare som utvecklar dussintals samtidiga skräddarsydda lösningar genom kundprojekt, baserat på ett mindre antal världsledande grundprodukter, främst 9LV.  Organisationen avropar emellanåt mer omfattande uppdrag, som t.ex. etablering av nya utvecklingscentra nära nya kunder.

Kvalifikationer: DevOps, DevSecOps and CI/CD, baserat på bl.a.

 • Linux och VMware

 • Atlassians applikationer, t.ex. Bitbucket (Git), Confluence och Jira

 • Jenkins, Ansible och diverse skriptspråk (Py, Bash m.fl.)

 • Artifactory,

 • Kontainerisering och orkestrering

 • Dynamiskt skapade virtuella system

 • Loggning/Monitorering - t.ex ELK/Elastic Search , alternativa verktyg + metodik för monitorering

Mycket goda kunskaper inom Linux (LINUX minst 4 års erfarenhet). Linux distributionerna är i första hand Debian/Ubuntu och Centos.

Stor vana vid att läsa/skapa skript-program

Flytande i Svenska och Engelska, tal och skrift.

Önskvärt men ej krav:

Nätverkskundskap för felsökning, säkerhet och certifikathantering.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av:

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Verksamheten bedrivs i Sverige, USA, UK, Australien, Tyskland, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Danmark och Finland.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.