Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Elektronikingenjör inom kraft

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
29 April 2021
Apply for this job!

Din roll

Arbetet hos oss innebär att vara med från koncept och studier till leverans av färdiga produkter. Bland annat innebär detta att du kommer få hantera krav, vara med analysera lösningar och problem, konstruera kraftdesigner (AC/DC-, DC/DC-lösningar), designa kablage, inköp elverk eller AC/DC enheter, designbeskrivningar, felsöka, produktionsstöttning, verifiera och mycket mera i denna breda roll.

Våra produkter har krav på hög tillförlitlighet och skall fungera i alla typer av miljöer därför behöver du också ta i beaktning de stora mekaniska påfrestningar och varierande temperaturer och miljöer som de utsätts för.

Vår sektion arbetar agilt med ett scrum-baserat arbetssätt vilket innebär att teamen kan ta egna beslut och arbeta mer självständigt. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt team där samarbete blir en viktig del för att nå resultat med din arbetsuppgift. Det kan innebära samarbete med komponentingenjörer, produktion, projektledning, produktledning, inköp och inte minst med de andra utvecklingsteamen. Gruppen som du kommer tillhöra jobbar med kraft och kablage inom våra markradarsystem, både sjö och land.

Din profil

Du har goda kunskaper inom elkonstruktion och är som person systematisk och noggrann i ditt dokumentationsarbete. Det är meriterande med några års erfarenhet av både analog och digital hårdvarukonstruktion.

  • Kunna kretsteori/design, omvandlare, filter, realisera elektriska lösningar till schema

  • Göra designval av t ex säkringar, reläer, kontakter, plintar, kablage

  • Undersöka, söka information samt sammanställa/skriva krav- och designspecifikationer samt granska underlag

  • Vara strukturerad, kvalitetsmedveten, drivande och kunna nätverka

  • CAD-kompetens, gärna Cadence, Mentor, Altium eller likande

  • Gilla att jobba med omväxlande arbetsuppgifter

  • Föredra ett teambaserat arbetssätt

  • Civil- eller högskoleingenjör inom elektronik eller motsvarande

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Avdelningen Surface Engineering ansvarar för utvecklingen av Saabs ytradarsystem. Sektionen Mechanics & Power ansvarar för utvecklingen av mekanik, kraftsystem och kablage i dessa produkter genom systemutveckling, inköpsstöd, produktutveckling samt integration och verifiering. Sektionens cirka 65 medarbetare är organiserade i agila, tvärfunktionella team.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Saab? Läs vår People Philosophy

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.