Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete - kandidat: Testrigg för simulering av båtrörelse

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
30 December 2020
Apply for this job!

Inom vår verksamhet Radar Solutions har en ny mindre radar utvecklats. För att underlätta mjukvarutveckling av bland annat sjömoder så finns behov av en testrigg för att inducera rörelse. 

Beskrivning av examensarbetet

I ett tidigare examensarbete på Saab har en mekanisk lösning tagits fram som kan luta ett radarsystem kring två axlar. Syftet med denna utrustning är att användas vid utveckling och verifiering där man t.ex. vill simulera en båt som gungar. Tanken är nu att fortsätta med ett nytt examensarbete för att slutföra integrationen av denna utrustning mekaniskt och sedan fokusera på att ta fram en mjukvarulösning för att enkelt kunna använda utrustningen för att simulera olika driftfall och synkronisera detta med övrig testning.

Arbetet är lämpligt för 1-2 högskoleingenjörer, dvs kandidatarbeten. Gärna med elektro bakgrund eller motsvarande.

Du/ni är i slutet av er utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert kandidatarbete.

Vad du blir en del av

Du kommer arbeta i ett team med 5-8 ingenjörer som arbetar med utveckling och integration av detta system. Det kommer vara mycket praktiska moment blandat med teoretiska.

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Läs mera om oss här

Saabs Thinking Edge

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.