Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete - Hållfasthetsmetodik, Crippling med böjmomentbidrag

Location
Linköping, Sweden
Contact
Andreas Oliw [C]
Anders Bredberg
Closing date
31 October 2020 Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vid dimensionering av flyplansstruktur utvärderas bland annat brottmoden crippling, dvs kollaps pga lokal instabilitet av ett helt tvärsnitt pga ren trycklast (ej att förväxla med euler knäckning).
 

Indata till dessa beräkningar är tvärsnittets geometri plus eventuell inspänning mot omgivande struktur. Beräkningar bygger idag på handboksmetoder. Dessa metoder har verifierats via ett tidigare examensarbete 2018.
 

Idag hanteras tvärsnitt som belastas med trycklast och böjmoment med ingenjörsmässiga antaganden tillsammans med befintliga handboksmeoder. Dessa antaganden vill vi nu utvärdera inom detta examensarbete.

Beskrivning av examensarbetet

Övergripande mål för detta examensarbete är att studera denna typ av struktur med belastningen trycklast plus böjmoment mha FEM (både linjär och olinjär FEM kommer att användas). Avsikten är att

 • förstå hur brottmoden påverkas av att man adderar ett böjmoment
 • verifiera/förbättra de ingenjörsmässiga antaganden som görs idag
 • undersöka hur mycket böjmomentbidrag som är relevant för brottmoden Crippling

Delmoment i exjobbet är bland annat:

 • Litteraturstudie
 • Upplärning av FE-verktyg
 • FE-studier av olika geometrier/belastningar etc
 • Jämförelser mot befintlig handboksmetodik/antaganden
 • Dokumentation

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning. Du ska ha läst kurser i hållfasthetslära och FEM. Kunskaper inom programvarorna Hypermesh och Abaqus är ett extra plus.

Examensarbetet är tänkt att utföras av en person.

Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2021.

Vad du blir en del av

Sektionen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör avdelningen Strukturutveckling inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är förvaltning och utveckling av

 • Hållfasthetsmetodik
 • Hållfasthetsdata för våra material
 • Verktyg och program för dimensionering
 • FE-metodik
   

Våra huvudsakliga kunder är de skrov och systemhållfare som utför hållfasthetsdimensioneringen i pågående affärsprojekt typ Gripen, Saab 340/2000 derivat, UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles) mm.
 

Vi deltar dessutom frekvent i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nu har vi ett uppdrag till examensarbete att söka för blivande civilingenjörer.

Sista ansökningsdag

2020-10-31

Intervjuer sker löpande