Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete - kandidat: Visualisering av systemstatus

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
30 December 2020
Apply for this job!

Inom vårt verksamhetsområde Radar Solutions har en ny mindre radar utvecklats. För att underlätta integration och verifiering i labb så finns behov av att utveckla ett GUI som monitorerar systemets status och presenterar den på ett lättöverskådligt sätt. 

Beskrivning av examensarbetet

Saabs senaste spaningsradar Giraffe 1X har ett mycket avancerat system för övervakning av systemstatus. Detta gör att ordinarie arbetssätt att läsa av textbaserade loggfiler eller statusfönster inte är tillräckligt för att ge en snabb och heltäckande bild av systemets status.

Examensarbetets syfte är att utvärdera olika sätt att visualisera statusinformation grafiskt. Utgående från valt koncept skall en demonstrationslösning tas fram för att ge en vision av vad som kan göras. Förhoppningen är också att använda lösningen för att underlätta integration och verifiering där man ofta är beroende av att ständigt ha en mycket bra förståelse för hur systemet beter sig.

Arbetet kommer genomföras med god handledning av personal som arbetar med utveckling och integration och verifiering av radarn. Du kommer få en inblick i det spännande arbetet att ta fram en helt ny produkt.

Arbetet är lämpligt för 1-2 högskoleingenjörer, dvs kandidatarbeten. Gärna med elektro bakgrund eller motsvarande.

Du/ni är i slutet av er utbildning och ska påbörja ert examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Vad du blir en del av

Du kommer arbeta i ett team med 5-8 ingenjörer som arbetar med utveckling och integration av detta system. Det kommer vara mycket praktiska moment blandat med teoretiska.

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Läs mera om oss här

Saabs Thinking Edge

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.