Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete , 30 HP: Luftstötvåg mot sandwichpanel

Karlskrona, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Examensarbete , 30 HP: Luftstötvåg mot sandwichpanel

Saab Kockums utvecklar, underhåller och uppgraderar ytfartyg och ubåtar för bl.a. den svenska marinen. En del av dessa fartyg har skrov eller annan struktur uppbyggd av sandwich-komposit med glas- eller kolfiberarmerade laminat och kärna av PVC. Fartygen är utrustade med vapen som vid avfyrning ger upphov till luftstötvågor som påverkar strukturen.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram modelleringsmetod för beräkning av sandwichstrukturer som belastas av luftstötvåg.Stötvågen kan komma från explosion, mynningstryck eller projektil, som avfyras från fartyget. Arbete att utföra är.

  • Jämföra skalmodeller med solidmodeller an sandwichstrukturen.
  • Utvärdera metoder för att simulera lasten från luftstövågen med FEM
  • Ta hänsyn till materialprov, komponentprov och mätdata.
  • Producera underlag till förbättrade simuleringsmetoder.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för dig som är student med intresse för mekanik, fysik och simulering.

Du är i slutet av masterutbildning (eller liknande) och ska påbörja ditt examensarbete om 30 hp.

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, erbjuder en rad flytande och dykande plattformar som ytfartyg och ubåtar för svenska och utländska försvar.Du/Ni kommer utföra examensarbetet på Hull & Structural Analysis som ansvarar för dimensionerande beräkningar och materialval

Kontaktperson

Johan Sandström
Structural Mechanics
Saab Kockums

Direct +46 102170748

Mobile +46 734 34 27 48

johan.sandstrom@saabgroup.se

CHEF

Per Tingskull
Head of Hull and Structural Analysis
Saab Kockums

Direct +46 102 17 05 96
Mobile +46 734 34 25 96
per.tingskull@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.