Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Coating för högtemperaturtillämpning av distribuerade temperaturmätningar med fiberoptik och FBG

Location
Huskvarna, Sweden
Contact
Agneta Bomberg
Magnus Hjelmgren
Closing date
30 January 2021 Apply for this job!

Är du i slutet av dina studier och ska göra exjobb? Saab Avionics Systems i samarbete med enheten för Laserfysik på KTH har spännande exjobb i teknikens framkant! Vi vill att du i din vardag ska få göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Vill du vara med på vår resa? Sök Saab Avionics Systems/Laserfysik KTHs exjobb!

Bakgrund:

På Saab arbetar vi ständigt med att förbättra oss och utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt värden som alla kämpar med olika utmaningar i att göra välden mer säker att leva i.

Saab Avionics Systems utvecklar och tillverkar säkerhetskritiska system och applikationer till flyg, helikoptrar och obemannade farkoster. Avionics Systems produktportfölj innehåller Mission Computers, Control and Actuation Systems samt Communication Management System med flera. Avionics Systems har mer än 300 medarbetare och har verksamhet på flera orter i Sverige samt i Sydafrika. De flesta av våra projekt drivs i en internationell miljö och vi levererar bland annat produkter till två av världens största flygplanstillverkare, Airbus och Boeing.

Arbetsbeskrivning:

På Saab Avionics Systems arbetar vi för säkrare och mer miljövänlig avionik. Vi har idag produkter för distribuerad temperaturmätning baserade på fiberoptik och Fiber-Bragg gitter (FBG) som används för att varna vid överhettning i flygplan. Våra produkter är världsledande på detta område och bidrar starkt till flygets gröna omställning och säkerhet.

Vi arbetar ständigt med att öka prestanda i våra system och vidareutveckla produktkonceptet. Specifikt vill vi i detta arbete undersöka utökning av sensorernas temperaturområde. Enheten för Laserfysik på KTH har mångårig erfarenhet av fiberoptiska  högtemperatursensorer baserade på FBG. Här finns utrustning för tillverkning av preformer och dragning av prototypfibrer och generering av FBG-sensorer med avancerad, egenutvecklad, laserbaserad tillverkningsteknologi.

Er uppgift blir att utforska olika typer av existerande coating-material/lösningar för höga temperaturer, och dess användbarhet i flygande applikationer. Till att börja med gör ni en bredare undersökning av vilka som kan appliceras på optisk fiber, utifrån krav på t ex vidhäftning, mekanisk styrka, böjtålighet, längd på coating och inducerade förluster. Därefter fortsätter ni med att ta fram en reproducerbar metod för att applicera utvald coating på optisk fiber samt utvärderar resultatet utifrån kravbilden vid höga temperaturer, med eller utan FBGer. Möjligen hinner ni även undersöka accelererade tester.

Kvalifikationer:

Vi söker 1-2 personer som studerar till civilingenjör eller master av lämplig inriktning för genomförande av arbetet. Du/ni är nära examen och skall påbörja examensarbetet under 2020. Exjobbet utförs i huvudsak under handledning av enheten för Laserfysik på KTH, men du är lika varmt välkommen till Saab Avionics i Huskvarna där vi jobbar med systemapplikationen och den färdiga produkten. Ni kommer även att få handledning från Saab Avionics Systems, speciellt när det gäller kravställningsarbetet och applikationsnära frågor. Vi på Saab Avionics Systems kommer att hålla en nära kontakt under arbetets gång.

Stationering kan vara antingen på enheten för Laserfysik/KTH i Stockholm eller på Saab Avionics Systems i Huskvarna. Ex-jobbsavtal skrivs med Saab Avionics AB och avtalsmässig ersättning utgår. En säkerhetsklassning kommer genomföras innan avtal ingås vilket kommer göras på vårt HR-kontor i Huskvarna. Ersättning för reskostnad erhålls för överenskomna resor, dock inte för restid.

Omfattning

1-2  personer.

Examensarbetet motsvarar Master- (30hp)
 

Start

Examensarbetet genomförs med start 2020


Placeringsort

Huskvarna eller Stockholm, ett fåtal resor emellan kommer göras

För mer information kontakta:

Anna-Karin Holmér,          anna-karin.holmer@saabgroup.com         0768-967107

Michael Fokine,                 mf@laserphysics.kth.se                            0769-481234