Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete – Saab Kockums – Affärsområde Shipbuilding Engineering

Karlskrona, Sweden
Closing date: 30 January 2024

Saab Kockums moderniserar kontinuerligt varvet i Karlskrona och är en av världens modernaste produktionsenheter för tillverkning av U-båtar och Ytfartyg. Saab Kockums strävar ständigt framåt genom att förbättra teknik och produktion för att öka konkurrensfördelarna.

Din roll

Inom Shipbuilding Engineering erbjuder vi följande examensarbetesområde för ingenjörsstudenter med inriktning mot maskintekniska program eller liknande teknisk profil:

Analys av Off-lineprogrammering i CAM-system (för CNC-maskiner)

För att få en effektiv produktion med korta ledtider vid tillverkning av detaljer i CNC-maskiner så är Off-lineprogrammering ett verktyg att bemästra. För att öka förmågan och maskinnyttjandegraden har vi behov av att studera och optimera Off-lineprogrammering mot CNC-maskiner.

Uppgift

Uppdraget går ut på att analysera i vilka maskiner och produkter/detaljer som off-lineprogrammering ger bäst effekt för Kockums. Utifrån analysen genomföra en pilot för utvärdering samt ge rekommendationer på arbetssätt, produkter/maskiner, programvaror. Analysen ska även ge ett nuläge och tänkt framtida läge samt Pay-off kalkyl på investeringar i tid, programvaror och utrustning samt gärna genomföra ett eller flera testfall.

Syfte

Att minska ställtider, öka nyttjandegraden samt bli mer prediktiva i framtagandet av operationstider och därmed öka antalet tillverkade artiklar per tidsenhet till en lägre kostnad.

Mål

Genom off-lineprogrammering mot 3D-modell skapa förutsättningar för:

  • ökad maskinnyttjandegrad i våra CNC-maskiner
  • mer prediktiva operationstider
  • minskade ombearbetningar och kvalitetskostnader

Din profil

Arbetet är lämpligt för två studenter som är i slutet av er ingenjörsutbildning och med intresse för CNC-bearbetning och off-lineprogrammering. Samt ser det som utmanande att arbeta med teknisk utveckling, effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik.

Handledare/Kontaktpersoner: Sektionschef Produktionsteknik: Per Wahlsten, per.wahlsten@saabgroup.com

Placeringsort: Karlskrona

Sista ansökningsdag: 2023-01-31

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Vill du vara en del av att skapa framtidens teknologi samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig själv och växa i en lärandekultur så är Saab arbetsgivaren för dig. Vi är stolta över vår kreativa miljö där alla är olika, men delar samma uppdrag – att bidra till ett tryggare samhälle