Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 15-30 hp: AI som illustratörshjälp

Linköping, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Hur stor hjälp kan man ha av Artificiell Intelligens vid produktion av avancerade tekniska illustrationer?

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vår avdelning producerar en mycket stor mängd teknikinformation som beskriver hur våra flygplan, bland andra JAS 39 Gripen, ska underhållas och flygas. Teknikinformation innehåller ett stort antal illustrationer, många av dem mycket avancerade. Vi har ett antal olika underlag för illustrationerna, såsom Model Based Definition-modeller, ritningar, foton och PDF-filer. Illustrationernas utformning baseras på den internationella specifikationen S1000D och på egna regelverk.

Beskrivning av examensarbetet

Vi skulle vilja dra nytta av lösningar baserade på artificiell intelligens för att underlätta för våra illustratörer. Det kan till exempel gälla framtagning av nya illustrationer baserat på 3D-modeller och modifiering av befintliga baserat på ändringsunderlag. Examensarbetet går ut på att förstå illustratörernas arbete, föreslå hur moderna lösningar som kan vara baserade på artificiell intelligens kan användas och hur dessa kan implementeras i våra arbetsprocesser.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en eller två studenter med kunskap och intresse inom informationsteknik, kognitionsvetenskap, mediateknik eller annat relevant område som ska påbörja ett examensarbete inom kandidat- eller master-program.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Inom den avdelning där du kommer att utföra ditt examensarbete har vi en stor verksamhet inom teknikinformation. Vi som jobbar med detta är teknikinformatörer, tekniska illustratörer, systemansvariga, specifikationsspecialister, projektledare, med flera.

Kontaktperson

Anna Nygårdh Birgersson, Chef

073-418 11 98

Mats Hermansson, kontaktperson/handledare

073-418 12 02

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.