Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 15-30 hp: AI som skrivhjälp

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Hur stor hjälp kan man ha av Artificiell Intelligens vid produktion av avancerad teknikinformation?

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vår avdelning producerar en mycket stor mängd teknikinformation som beskriver hur våra flygplan, bland andra JAS 39 Gripen, ska underhållas och flygas. Vid produktionen av teknikinformation använder vi oss av internationella specifikationer för struktur och språk, S1000D respektive Simplified Technical English. Vi har också egna skrivregler som alla teknikinformatörer måste ta hänsyn till.

Användningen av artificiell intelligens får större och större betydelse inom många områden. Vi vill ta reda på hur AI kan användas i vår verksamhet för att underlätta för våra teknikinformatörer.

Beskrivning av examensarbetet

I det här examensarbetet vill vi undersöka hur långt det idag är möjligt att implementera våra specifikationer och skrivregler i en AI-modell och träna AI-modellen att följa vårt regelverk. I examensarbetet ingår att föreslå val av AI-modell som passar vår verksamhet och att föreslå strategier för hur AI kan användas nu i våra processer och för hur vi kan följa med i utvecklingen.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en eller två studenter med kunskap och intresse inom informationsteknik, kognitionsvetenskap, mediateknik eller annat relevant område som ska påbörja ett examensarbete inom kandidat- eller master-program.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och inkluderandemedarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

Inom den avdelning där du kommer att utföra ditt examensarbete har vi en stor verksamhet inom teknikinformation. Vi som jobbar med detta är teknikinformatörer, tekniska illustratörer, systemansvariga, specifikationsspecialister, projektledare, med flera.

Kontaktperson

Anna Nygårdh Birgersson, Chef

073-418 11 98

Mats Hermansson, kontaktperson/handledare

073-418 12 02

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.