Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 15-30 hp: Hur kan vi förbättra arbetet med risker och möjligheter i våra utvecklingsprojekt?

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2022

Vill du vara med och bidra till effektivare projektgenomförande i våra produktutvecklingsprojekt?

På Saab Dynamics skapar vi förutsättningar för ett tryggt samhälle genom att utveckla världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus kan du hjälpa oss att uppnå vår mission.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Inom utvecklingsavdelningen på Saab Dynamics jobbar vi med projekt som innebär nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av produkter, system och lösningar. Ena dagen arbetar vi i projekt som innebär nyutveckling av en helt ny missil, andra dagen jobbar vi med att säkerställa att våra produkter kan fungera ytterligare 30 år till ute hos våra kunder. Men alla projekt, oavsett syfte, kostnad och tid, måste ha en bra bild över vilka risker, t.ex. tekniska och ekonomiska, som finns i projektet för att minska sannolikhet för kostnadsöverdrag och förseningar i leveranser till kund.

Att på ett strukturerat och effektivt sätt arbeta med risker i våra produktutvecklingsprojekt är därför A och O för lyckade projektgenomföranden. Vi på Saab Dynamics jobbar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer och arbetsmetoder vilket gör att vi nu ser att det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av vår arbetsmetod kring risker i våra produktutvecklingsprojekt.

Beskrivning av examensarbetet

På Saab Dynamics arbetar vi idag efter den riskprocess som finns i Saabs gemensamma verksamhetsledningssystem och som bygger på ISO 31000 Risk Management. Examensarbetet syftar till utvärdera efterlevnaden av vår riskprocess samt kartlägga hur vi i det dagliga arbetet anpassar arbetssättet kring hanteringen av risker och möjligheter utefter våra olika typer av utvecklingsprojekt och krav från kunder. Vi vill också att examensarbetet ger förslag på hur vi kan utveckla vårt risk- och möjlighetsarbete för att få till bättre leveransprecision av våra projekt. Då vi på Saab Dynamics håller på att införa ett nytt projektstyrningsverktyg så ser vi gärna att de förbättringsförslag och lösningar som presenteras också kopplas mot hur vi på ett bra sätt kan nyttja de funktioner som finns i verktyget i våra arbetssätt.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 st studenter med intresse för projektledning och/eller verksamhetsutveckling. För att lyckas med detta examensarbete hos oss på Saab Dynamics tror vi att det är viktigt att du tillsammans med din studentkompis har lätt för att ta kontakt med människor, har ett strukturet sätt att lägga upp arbetet på och är flexibel när förutsättningarna ändras och snabbt kan ställa om och hitta andra vägar framåt.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Placeringsort är Linköping eller Karlskoga.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Du kommer att tillhöra projektkontoret inom Saab Dynamics utvecklingsenhet. Projektkontoret inom utveckling ansvarar bl.a. för projektledning och support av tyngre utvecklingsprojekt för de tre affärsenheterna Missile Systems, Ground Combat och Underwater Systems. På projektkontoret kommer dina närmaste kollegor att vara bland annat projektledare, riskledare och verksamhetsutvecklare.

Utvecklingsenheten består av ca 950 medarbetare varav 700 egen personal uppdelade på två orter, Karlskoga och Linköping. Vårt arbete sker ortsövergripande.

Läs mer om affärsområde Dynamics här.

Sista ansökningsdag

2022-11-30

Kontaktperson

Anna Otterborg, Chef

073-4180657

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.