Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: 15 alt 30HP Automatisering av kretskortstestare

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
30 December 2021
Apply for this job!

Sourcing & Production Göteborg bygger, provar och levererar avancerade laser och  radarsystem för militära industrin. På sektionen Industrialisering arbetar vi med att utveckla produktionsupplägg för kommande produkter, men också med att ständigt utveckla och förbättra befintlig produktion för att göra dem mer kostnadseffektiva.

Fysisk automation med hänsyn av robotar är något som under senare år inte bara är förbehållet högvolymsproduktion. Utvecklingen inom området går snabbt och dagens robotar är mer flexibla och användbara än tidigare. Detta gör att automation blivit intressant även för produkter som har karaktären låg volym, hög variation.

Vi vill utvärdera om det är möjligt att automatisera en av våra kretskortstestare, och få den att verka 24/7.

Uppgiften är att identifiera, föreslå och utveckla en lösning samt genomföra proof of concept.

  • Föreslå teknisk lösning

  • Utveckla lösning för proof of concept

  • Föreslå kravställning för applikationen

  • Utveckla SW och interface mot kringutrustning

Proof of concept ser vi gärna att det görs på er skola/universitet.

Vi söker två stycken studenter med ett intresse för teknik i allmänhet och automation i synnerhet.

Ni är i slutet av utbildningen och läser en ingenjörsutbildning på kandidat eller magisternivå med inriktning automation.

För frågor angående examensarbetet: andreas.vibber@saabgroup.com

 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.