Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 15 hp: Mekanisk installation av apparat i befintlig testmissil

Linköping, Sweden
Closing date: 25 August 2024

En spännande möjlighet att bidra till utvecklingen av avancerad missilteknik genom att lösa en mekanisk utmaning. Som student inom maskinteknik får du designa och implementera en ny elektronisk apparat i en befintlig testmissil, samtidigt som du samarbetar med experter inom flera discipliner för att säkerställa ett fullgott resultat.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Missile Systems är en affärsenhet inom Saab Dynamics som omfattar flera missilprodukter för användning mot sjö-, luft- och landmål. Produkten som är aktuell för detta ex-jobb är en missil mot sjömål och kan avfyras från flygplan, båtar och kustartilleri. Denna missil befinner sig just nu i utvecklingsfas där flertalet testmissiler redan har tillverkats. Under utvecklingen har det dentifierats att en modifiering krävs på redan tillverkad missil.

Beskrivning av examensarbetet

Detta ex-jobb går ut på att ta fram en designlösning för hur mekaniskt installera en apparat, elektronisk styrenhet för roder, i en befintlig testmissil. Det finns idag en tidigare variant av denna apparat men den nya har ett ändrat geometriskt interface mot missilstrukturen.

Arbetet innefattar bland annat att:

  • Analysera indata (ritningar, modeller, kravdokumentation, lastunderlag)

  • Ta fram ett designunderlag för mekanisk installation i form av CAD-modellering och 2D-ritningar samt ev. hållfasthetsanalyser kopplat till detta

  • Involvera och förankra vald design med närliggande discipliner så som hållfasthet, produktion och inköp

Den du är idag

Detta exjobb är lämpligt för studenter med intresse för mekanisk design och/eller hållfasthet. Ni är i slutet av era studier som Högskoleingenjör i maskinteknik eller motsvarande och ska genomföra ett examensarbete motsvarande 15 HP. Önskvärt är att ni har slutfört kurser inom mekanisk design och eller hållfasthet, t.ex. produktutveckling, CAD, ritningsteknik och hållfasthetslära.

Personliga egenskaper:

  • Driven och engagerad: Passion för teknik och en önskan att lära sig

  • Förmåga att ta instruktioner: Kapacitet att följa tydliga instruktioner och arbeta självständigt

  • Kommunikativ: Förmåga att kommunicera och samarbeta inom teamet och informera uppdragsgivare

Det är föredraget att detta ex-jobb utförs av två studenter som jobbar tillsammans där ni kan bolla idéer och dela upp arbetet er emellan för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Beroende på studenternas profiler kan arbetet anpassas för att antingen enbart omfatta design eller en kombination av design och hållfasthet.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

På Saab Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter till kunder över hela världen. Läs mer om oss här

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

SISTA ANSTÄKNINGSDAG

25-08-2024

ANNONSERINGSPERIOD

03-07-2024 – 25-08-2024

KONTAKTPERSON

Roger Schwarz, Chef

073-418 3703

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.