Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 15 hp: Studie för framtidens däcksutrustning till ubåtar

Malmö, Sweden
Closing date: 29 June 2023

Vill du vara med att titta på framtidens lösningar för däcksutrustning för ubåtar?

Bakgrund

Inför inkommande projekt vill vi genomför en studie för att undersöka möjliga nya funktionaliteter för däcksutrustningen samt ta fram lösningar för att möta dess kravställningar.

Beskrivning av examensarbetet

I det här examensarbetet vill vi titta på nya lösningar av däcksutrustning för ubåtar. Arbetet kommer bestå av bland annat kravanalyser, anpassningar utifrån stötavstånd, materialval, produktionsanpassning samt val av ingående komponenter i utvecklingen av konstruktioner. Vi önskar framtagning av ett nytt koncept utifrån nya funktionaliteter. Utveckling kommer genomföras i Creo/Windchill.

Den du är idag

Du läser sista året som högskole- eller civilingenjör med inriktning maskinteknik eller motsvarande och har god förståelse för konstruktion och modellering. Du bör ha erfarenheter från Creo/Windchill.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 400 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system. Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Kontaktperson

Anette Nilsson, Chef

073-434 15 91

anette.c.nilsson@saabgroup.com

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.