Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 15 hp: Synkronisera Radar- och mätsystem vid verifiering

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
28 February 2022
Apply for this job!

Bakgrund

Saab Surveillance konstruerar, tillverkar och verifierar olika typer av radarsystem. Vid verifiering på antennmätsträckor av mer komplexa radarantenner så uppkommer det en del utmaningar med att synkronisera radarantennen med mätanläggningen. För att underlätta detta kan en extern ”synkningsbox” , som tar emot radarpulser och konverterar dem till logiska triggersignaler, användas.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att konstruera, tillverka och verifiera ”synkningsbox”. Exempel på delmoment är:

  • Litteraturstudie: Undersöka vilken teknologier och vad för produkter som är lämpliga

  • Elektrisk kretsdesign

  • Montering av box: lödning etc.

  • Programmering av synkningsbox

  • Verifieirng av synkroniseringsbox på bänk

  • Verifiering i mätsträcka

  • Rapport och presentation

Din profil

Arbetet är lämpligt för en eller två  studenter med ett intresse av programmering, elektronik, mikrovågs- samt antennteknik.

Ni är i slutet utav er högskoleingenjörsutbildning inom elektroteknik, eller motsvarande, och skall påbörja ert examensarbete på 15 HP.

Vad du blir en del av

Saab Surveillance, ett affärsområde inom Saab AB, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt sensorsystem för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Enheten för Microwave and Antenna Design i Göteborg ansvarar för mikrovågs- och antenndesign till de flesta av Surveillance produkter. Vår enhet driver och ansvarar bl.a. ett flertal avancerade antennmätsträckor mätning av aktiva och passiva antenner

Sista ansökningsdag

2022-02-28

Kontakt information:

Manager: Mats Högberg

mats.hogberg1@saabgroup.com

+46 73 418 5833

Thesis Supervisor : Oscar Johansson

oscar.johansson@saabgroup.com

+46 73 418 7232