Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 15/22.5 hp: Utvärdering av mikroprocessors byte i befintliga inbyggda system

Karlskoga, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Utvärdering av mikroprocessors byte i befintliga inbyggda system

Din framtida utmaning

Bakgrund

Inom halvledarindustrin sker en ständig och snabb utveckling. Äldre mikroprocessorer som tidigare användes i produkter blir snabbt föråldrade och ineffektiva när nya processorer introduceras. Dessa nya processorer möjliggör implementeringen av gårdagens system på en bråkdel av den tidigare ytan och med betydligt lägre effektförbrukning.

Trots fördelarna med den kontinuerliga teknologiska utvecklingen finns det utmaningar som måste hanteras när det gäller att byta ut en befintlig mikroprocessor i ett inbyggt system. Dessa utmaningar inkluderar övergången till en ny arkitektur, anpassning av monteringsprocessen och eventuella ändringar i den befintliga mjukvaran.

Bytet av mikroprocessor till en ny lämplig ersättare är en komplex uppgift. Det kräver en djupgående utvärdering av flera faktorer, inklusive prestanda, energieffektivitet, tillgänglighet av nya komponenter och kompatibilitet med befintlig mjukvara. Det är viktigt att balansera de potentiella fördelarna med processor bytet mot de kostnader och risker som är förknippade med övergången.

Inom industrin observerar vi en ökande användning av mikroprocessorer med flera olika kärnor, var och en avsedd för specifika ändamål, såsom högpresterande eller energieffektiva kärnor. Denna mångsidighet möjliggör betydande energibesparingar under viloläge. Mikroprocessorer spelar en central roll i vår produktportfölj på Saab, och vi står inför kontinuerliga behov av att utvärdera ny teknik samt möjligheten att uppgradera våra befintliga produkter.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetets behov har sitt ursprung i den marknad vi för närvarande befinner oss i, med flera olika processorarkitekturer såsom RISC-V, ARM och x86 SIMD. Varje arkitektur har sina unika fördelar och nackdelar, vilket gör beslutet om vilken processor som är lämpligast för en given produkt utmanande. Saabs nuvarande produktportfölj är baserad på en gemensam CPU-plattform med tillhörande gränssnitt, som är föråldrad och i behov av utbyte.

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en kravspecifikation som uppfyller de nuvarande kraven för CPU:n avseende gränssnitt, mjukvara och effektutveckling. När specifikationen är framtagen ska en marknadsundersökning ske. Undersökning kommer att utvärdera nya processorplattformar enligt de uppsatta kraven och ta hänsyn till faktorer som tillgänglighet och produktlivslängd.

När valet av mikroprocessor är utfört kommer ett systemdesignarbetet påbörjas med val av komponenter och design av kretsschema. Systemet ska uppfylla de nya kraven som tagits fram i specifikationen. När systemet är designat ska det verifieras med hjälp av simulering.

Efter verifieringsarbetet ska en skriftlig och muntlig rapport presenteras som innehåller alternativ som uppfyller de krav som ställs på CPU-plattformen. Denna rapport kommer att fungera som underlag för en framtida övergång till en ny CPU-plattform.

Examensarbetet omfattar områdena elektronik och inbyggda system. Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt på Saab.
 

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för elektronik och inbyggda system. Du/ni är i slutet av er högskoleingenjörs-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15/22.5 hp examensarbete. Kunskap om inbyggda system och kretsdesign är en fördel.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av ett hundratal medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering. För mer info om Saab och affärsområde Dynamics se www.saabgroup.com.

Placeringsort är Karlskoga.

Sista ansökningsdag

2023-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Thom Haglund, Chef

073-4461220

Adam Appelbring, kontaktperson

073-4463757

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.