Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 15/30 hp: Edge-based Industrial Control System

Location
Arboga, Sweden
Closing date
30 January 2021
Apply for this job!

Målet med detta projekt är att utvärdera aktuella samt framtida produkter och lösningar för distribuerade industriella kontrollsystem.
 

Bakgrund

Industriella kontrollsystem (ICS) används för att övervaka och styra utrustningar, maskiner, system och nätverk för automatisering av industri- och driftprocesser. Traditionellt sett så är industriella kontrollsystem ofta proprietära, kostsamma och komplexa vilket gör dem svåra att arbeta med och begränsade i sin användbarhet.
 

I takt med att prestanda i inbäddad hårdvara förbättras och öppna kommunikationsgränssnitt vinner mark så ökar möjligheterna för att utveckla mer generiska, flexibla, skalbara och kostnadseffektiva distribuerade lösningar som kan överkomma flera av de begränsningar som traditionella kontrollsystem präglas av.
 

Inom vår verksamhet på SAAB Support and Services i Arboga så ser vi nu en ökad efterfrågan hos våra kunder inom försvar och kritisk infrastruktur av nya innovativa, öppna och distribuerade industriella kontrollsystem där ett examensarbete är en utmärkt plattform för att börja utforska detta område.
 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram förslag till lösning och produkter för ett distribuerat industriellt kontrollsystem som bygger på aktuell teknik och arkitektur samt möter de krav på robusthet och säkerhet som ställs på moderna informations- och kommunikationssystem. Den distribuerade lösningen skall vara generell och öppen för att tillåta att till exempel utrustningar med olika protokoll och från olika leverantörer ska kunna kombineras och fjärrstyras över ett datanätverk.
 

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för industriella informations- och kommunikationssystem. Du/ni är i slutet av er högskoleutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15/30 hp examensarbete.
Kunskap eller genomförda kurser inom datakommunikation, inbyggda system och automation kan vara gynnsamt för att nå ett framgångsrikt projektresultat.
 

Vad du blir en del av

Avdelningen Communications på SAAB Support and Services i Arboga utvecklar, levererar och underhåller system för kommunikation och skydd av kritisk infrastruktur till kunder inom främst försvars- och myndighetssfären. Besök gärna saabgroup.com för mer information om SAAB och vår verksamhet.
 

Sista ansökningsdag

2021-01-31

Kontaktperson

Ulf Hedlund, Chef, 0766-485 273

Mikael Egneblad, kontaktperson/handledare, 0766-485 411
Henrik Törnqvist, kontaktperson/handledare, 0766-485 314