Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 22,5 - 30p: Provmetod slagtändhatt

Karlskoga, Sweden
Closing date: 31 December 2023

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Ammunition till understödsvapnet Carl Gustaf har utvecklats under flera decennier. För nästan all Carl-Gustaf och AT4 ammunition används samma slagtändhatt. Ett parti av slagtändhattar genomgår en långt serie av prover som kräver lång tid. Dagens prover har inte fått någon form av anpassning eller uppdatering i många år. Höjt krav på produktionsmängd kräver ett förbättrad och mer pålitlig provningsmetod av slagtändhattar.

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att undersöka dagens provningsmetod, utvärdera betyget av de olika provmoment och skapa koncept för förbättrade provningsmetoder. Tanken med arbetet är att säkerställa framtidens provmetod, vilket är anpassat till dagens höjda behov. Arbete delas på teoretisk undersökning och utvärdering av provmetoder, samt praktisk konceptframtagning för nya prover.

Den du är idag

Du bör vara studerande till högskoleingenjör/civilingenjör inom maskin eller produktutveckling och ha ett brinnande intresse för teknik. Du bör vara analytisk, kommunikativ och kunna ta egna initiativ. Majoriteten av de prover som du kommer att hantera kommer att innehålla någon form av explosivämne därför bör du även vara noggrann och fokuserad.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och arbetet kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Sista ansökningsdag är 31-12-2023

Placering är i Karlskoga

Kontaktperson

Kristian Antegård, chef
+46 102171966

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.