Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 22,5-30 hp: Konstruktion av trycklufts/krut-kanon

Karlskoga, Sweden
Closing date: 13 November 2022

Saab Dynamics tillverkar en del produkter där testning av olika komponenter under både låga och höga accelerationer är mycket viktigt för att säkerställa önskad funktion. Dessa tester kräver en kanon där komponenterna monteras i en projektil och sedan avfyras med önskad acceleration. Det finns idag främst två olika sätt att driva dessa test-kanoner, tryckluft och krut, där den förstnämnda ofta används vid lägre accelerationer och den sistnämnda vid högre accelerationer.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka och föreslå konstruktion av en provskjutnings-kanon som kan drivas av både tryckluft och krut samt kunna variabelt bromsa in projektilen för att simulera olika scenarion. Detta för att kunna testa komponenter under både låga och höga accelerationer samt decelerationer i samma kanon. Arbetet består av att konstruera kanonen, beräkna olika tryck, dimensioner och accelerationer samt att undersöka möjliga tillverkningsmetoder.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 – 2 studenter med intresse för konstruktion och mekanik. Du/ni är i slutet av er maskinteknik-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 22,5-30 hp examensarbete

Vad du blir en del av

Vi är en sektion på ca 30 personer där ungefär hälften arbetar med s.k. tändrör och sprängkapslar. Du/ni kommer att få kontakt med oss samt andra personer inom företaget avseende önskad ämnes-expertis. Vi sitter i Björkborns Industriområde i Karlskoga.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.

Kontaktpersoner

Ida Larsson, Sektionschef

ida.larsson1@saabgroup.com

010-217 18 86, 073-446 18 86

William Persson, kontaktperson/handledare

william.persson1@saabgroup.com

010-217 20 33, 073-446 20 33

Lukas Rehnberg,  kontaktperson/handledare

lukas.rehnberg@saabgroup.com

010-217 20 31, 073-446 20 31