Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete 30 HP- Fiberoptiska sensorer för distribuerad vibrationsmonitorering inom avionik.

Huskvarna, Sweden
Closing date: 31 December 2022

Är du i slutet av dina studier och ska göra exjobb? Produktenheten Countermeasures and Aircraft Systems inom affärsområde Surveillance, en del av Saab AB, har spännande exjobb i teknikens framkant! Vi vill att du i din vardag ska få göra skillnad för människor, verksamheter och samhälle. Vill du vara med på vår resa? Sök exjobb hos oss!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Inom produktgrupp Fiber Optical Sensors arbetar vi för säkrare och mer miljövänligare avionik. Vi har idag produkter för distribuerad temperaturmätning baserade på fiberoptik och fiber-Bragg gitter (FBG) som används för att varna vid överhettning i flygplan. Vi har också ett forskningssamarbete med Rolls Royce för monitorering av flygmotorer. Våra produkter är världsledande på detta område och bidrar starkt till flygets gröna omställning och säkerhet.

Vi arbetar ständigt med att öka  prestanda i våra system och vidareutveckla produktkonceptet. Specifikt vill vi i detta arbete undersöka möjligheten att införa kvasi-distribuerade fiberoptiska sensorer för monitorering av vibration i flygande farkoster. Det kan t ex användas för att tidigt detektera skador i rotordrift på helikopter, för olycksförebyggande åtgärder.

Beskrivning av examensarbetet

Er uppgift blir att föreslå en fiberoptisk sensorteknik som kan användas för monitorering av vibration i en helikopter, demonstrera konceptet och jämföra med befintliga metoder.

Arbetet kommer inledas med en litteraturstudie och introduktion till de specifika applikationsbehoven.

Baserat på detta föreslås val av sensorteknologi, förslag på mekanisk paketering av sensor och montering på testobjekt samt en testmetod för att utvärdera konceptet.

Utvärdering av de föreslagna sensorerna ingår i studien och genomförs på Saab Huskvarna, eller annan plats enligt överenskommelse om detta är motiverat.

Testerna förväntas bestå av utvärdering av sensortekniken, paketering och montering på en enklare demonstrator.

Ytterligare aktiviteter baserade på din bakgrund är t.ex. simulering/modellering av sensorer och testobjekt, signalbehandling och utvärdering av interrogeringskrav så som samplingskoncept.

Den du är idag

Vi söker 1-2 personer som är  i slutet av sin civilingenjörs- eller masterutbildning av lämplig inriktning för genomförande av arbetet. Kunskaper och intressen inom optik, modelleringsverktyg, mekanik och avionik är ett plus.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Sista ansökningsdag

31-12-2022. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Exjobbet utförs under 2023 i huvudsak vid Saab i Huskvarna.

Kom och gör skillnad

Kontaktpersoner

Bo Alpteg, Sektionschef

bo.alpteg@saabgroup.com

010-216 87 46

Carl Johansson, kontaktperson/handledare

carl.johansson1@saabgroup.com

010-217 09 60


Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.