Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp " Prognostisera personalbehov för logistikfunktionen”

Location
Linköping, Sweden
Contact
Emir Acar
Andreas Jonsson
Closing date
31 October 2020 Apply for this job!

På senare år har produktionsenheten i Linköping växt sig allt större. I takt med detta uppstår behov att kunna prognostisera det kommande resursbehovet. I vårens examensarbetet får du chansen att ta fram ett verktyg för hur Saab Dynamics logistikfunktion i Linköping planerar sitt resursbehov inför framtiden. Vill du vara med? Välkommen med din ansökan!

Din framtida utmaning

Lager- och logistikfunktionen hos Produktion Linköping har gradvis vuxit senaste åren då vi sett en volymökning i produktionen. Det finns nu en förväntan på en ökad produktionstakt vilket ställer ökade krav på en modern och effektiv lager- och logistikhantering. Idag utvärderar vi olika lösningar för hur logistikfunktionen ska vara geografiskt sammansatt. Vad volymökningen och en ny geografisk sammansättning av lager får för konsekvens på det framtida personalbehovet är för närvarande okänt.

Beskrivning av examensarbetet

Vårens examensarbetet syftar till att skapa en prognosmodell som ger underlag för faktabaserade beslut för logistikfunktionens framtida behov av personalresurser. Tanken är att verksamheten i framtiden ska kunna använda modellen för att kunna bli mer proaktiva i att agera på förändrade materialvolymer. Modellen bör därmed vara dynamisk och erbjuda möjlighet att justera prognostiserat behov löpande utefter förändrade förutsättningar.

Den du är idag

Vi tror att arbetet är lämpligt för två studenter med intresse för logistik och hur verksamhetsstöd förbättrar verksamheten i det långa loppet. Ni är i slutet av er ekonomi- eller civilingenjörsutbildning och ska påbörja ert examensarbete på 30hp till våren.

Vad du blir en del av

Dynamics är ett av Saabs sex olika affärsområden. Vår marknadsledande produktportfölj innefattar produkter för såväl den civila marknaden som för försvarsmarknaden. Logistikfunktionen för Linköping är spridd över våra tre produktionssajter; Tannefors, Malmslätt och Motala. Idag är vi inom funktionen 13 personer med huvudansvar för att sköta de logistiska aktiviteter som produktionen medför. Examensarbetet kommer huvudsakligen vara baserat på vår produktionssajt i Tannefors. I Tannefors huserar även ytterligare funktioner med nära kontakt till produktionen, exempelvis; produktionstekniker, produktionsplanering och projektledning.

Kontaktperson

Andreas Jonsson, Sektionschef lager och logistik

073-418 91 51

Tim Stenberg, handledare

073-418 76 07

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.