Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Undersöka tätning och täthet av små mekaniska komponenter

Karlskoga, Sweden
Closing date: 13 November 2022

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Dynamics produkter ställer hårda krav på produkternas livslängd och därigenom täthet samt miljötålighet, till en så låg kostnad som möjligt. Tätheten innefattar både in- och utgående läckage av fluider och gaser. I vissa fall är det särskilt utmanande att uppnå denna täthet på grund av att komponenterna kan vara mycket små och innehålla känsliga explosiva ämnen.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att metodiskt utvärdera vilka metoder som finns för att undersöka och uppnå täthet, i olika sammanhang, på små mekaniska komponenter såsom tändare och tändrör till stridsdelar. Arbetet kommer även innefatta utförandet av vald läcksökningsmetod på dessa komponenter. Med proven till grund undersöks nya tillverkningsmetoder för att uppnå önskad täthet och miljötålighet för att effektivisera producerbarhet och reducera tillverkningskostnad.

Resultatet utvärderas sedan genom att försöka implementera någon eller några av metoderna på ett par befintliga produkter, för att se om en fungerande och konkurrenskraftig lösning går att få fram (eventuellt med förslag på omdesign eller nydesign av produkterna).

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1–2 studenter med intresse för material och tillverkningsteknik. Du/ni är i slutet av er maskinteknik-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Lämplig bakgrund är kunskap inom materialteknik och tillverkningsteknik. Vissa CAD-kunskaper kan vara fördelaktigt.

Vad du blir en del av

Vi är en sektion på ca 30 personer där ungefär hälften arbetar med s.k. tändrör och elsprängkapslar. Du/ni kommer att få kontakt med oss samt andra personer inom företaget avseende önskad ämnes-expertis. Vi sitter i Björkborns Industriområde i Karlskoga.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Kontaktpersoner

Ida Larsson, Sektionschef

ida.larsson1@saabgroup.com

010-217 18 86, 073-446 18 86

Ammar Kadhim, kontaktperson/handledare
ammar.kadhim@saabgroup.com

010-217 13 78, 073-446 13 78

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.