Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: 1 kW DC/DC-omvandlare med fasskiftad brygga

Location
Göteborg, Sweden
Contact
Åsa Mårtensson [C]
Niklas Janehag
Closing date
14 November 2020 Apply for this job!

Beskrivning av examensarbetet

I nästa generations radarsystem ökar kraven på konfigurerbarhet och elektromagnetisk kompabilitet för alla delar av kraftsystemet. Samtidigt efterfrågas kompakta byggsätt vilket innebär termiska utmaningar.

Föreslaget examensarbete går ut på att konstruera en DC/DC-omvandlare med fasskiftad brygga för att uppnå hög verkningsgrad, hög effekttäthet och låga brusnivåer. Omvandlaren ska klara inspänningsintervallet 200-400 VDC och utspänningen ska vara konfigurerbar mellan 12 och 28 VDC.

Arbetet kommer att bestå av hårdvarukonstruktion (komponentval, kretsschema, mönsterkortsdesign mm), simuleringar, samt praktiskt arbete i labbmiljö.

Saab kommer att ha valt nyckelkomponenter (styrkretsar, switchtransistorer mm) till DC/DC-omvandlaren innan examensarbetet börjar för att möjliggöra en projekttid på 20 veckor. Två handledare kommer att finnas tillgängliga under arbetets gång.

Examensarbetet är avsett för två studenter. En grundläggande förståelse för switchad kraftelektronik är en förutsättning. Andra lämpliga färdigheter är:

  • Reglerteknik

  • Transformatordesign

  • PSpice

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik med inriktning kraftelektronik och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Digital & Power Electronics vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.