Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Adaptiv klotterundertryckning för flygburen spaningsradar

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
6 December 2020
Apply for this job!

Beskrivning

Flygburen radar kan användas för att spana efter andra flygfarkoster. En av svårigheterna är då att skilja  flygplansekon från ekon som kommer från marken eftersom styrkan på de första kan var mer än en miljon gånger svagare än de senare. Man kan dock utnyttja faktumet att rörliga mål dopplerskiftar radarekot och på så sätt kan de intressanta signalerna filtreras fram.

Det finns dock mycket att göra på det här området. Till exempel kan man med hjälp av en avancerad antenn estimera riktningen till alla radarekon och på så sätt göra dopplerfiltrena mer anpassade till det aktuella sceneriet. Det här kan generellt beskrivas som en space-time adaptive processing (STAP), där a:et står för att filtren adaptivt anpassas till den inkommande signalmiljön.

Examensarbetet går ut på att undersöka stap-algoritmer för flygburen radar och kommer att innefatta uppbyggnad simuleringsmodeller (i tex Matlab) för bedömning av algoritmernas förmåga att trycka undan markekon.

Din profil

  • Du är i slutet av din masterutbildning.

  • Du har en bakgrund inom teknisk fysik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete. 

  • Du är intresserad av radarteknik och signalbehandling.

Antal deltagare: 1-2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen System Design för Radar och Digitala Sensorer inom produktenhet Mission System.


If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.