Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete 30 hp: Agil produktionsplanering

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 November 2022

På Saab Surveillance i Göteborg tillverkas flera olika sorters radar som används inom olika system. Produkterna planeras på alla nivåer inom tillverkningen, från minsta kabel till fullskaligt system. Många projekt kundanpassas vilket sätter höga krav på alla inblandade.

Bakgrund

Produktionen i Göteborg är av typen låg volym hög variation, där produkterna är allt ifrån mindre och enklare komponenter till större och mer komplexa. Detta innebär att produkterna passerar flera avdelningar under olika stadier av förädlingsprocessen vilket gör att planeringen blir en utmaning. Dels för att hitta rätt kapacitet men även för att matcha mot projektens leveransdatum.

Affärsenhetens produkter säljs oftast via större projekt medan produktionen ska ses som löpande verksamhet. Planeringsfunktionen arbetar mellan dessa två avsnitt där det finns potential att hitta effektivare information- och planeringsflöden samt samarbeten mellan avdelningar.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram en analys av affärsenhetens Rough-cut capacity planning (RCC) och hur den kombineras med den kortsiktiga produktionsplaneringen. Analysen ska också behandla metodiken bakom ett register, alltså om en eventuell indelning eller kategorisering av produkter kan förbättra tillförlitligheten inom planeringen.

Din profil

Vi söker två driftiga studenter som utför uppdraget med en hög ambitionsnivå. Ni bör ha ett intresse för teknik samt en god förmåga att sätta er in i nya program och verktyg. Ni är i slutet av er tekniska högskoleutbildning inom logistik, supply chain, produktionsteknik, kvalité eller produktionsutveckling och ska påbörja ert 30hp examensarbete.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 


Vad blir du en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Era arbetsområden kommer att bli inom planeringsfunktionen vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.

Kontaktperson

Sofia Zachrisson, rekryterande chef

0734 18 41 50

Madeleine Crafoord, kontaktperson/handledare

0734 18 40 06

Karin Karlsten, kontaktperson/handledare

0734 18 40 78

Anton Björklund, kontaktperson/handledare

0734 18 68 81

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.