Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: AI-algoritmer för högupplöst sonar och radar

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Algoritmutveckling för framtida sonar och radarsystem

Din framtida utmaning

Hos oss får du spännande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med algoritmutveckling och signalbehandling i hela utvecklingskedjan från koncept och systemdesign till färdig produkt.

Bakgrund

Upplösning är en begränsande faktor för många sensorsystem. Upplösningen begränsas av sensorns hårdvara och den nuvarande signalbehandling som utförs på insamlade data. Sensorns hårdvara är begränsad av fysikaliska faktorer. Det är därför intressant att undersöka de möjligheter för bättre upplösning som öppnar sig med nya signalbehandlingsalgoritmer.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheter för att få superupplösning med sensorarrayer. Superupplösning innebär högre upplösning än med konventionella metoder. Vi vill uppnå detta för sonar och radarsensorer i arrayer med hjälp av metoder från maskininlärning.

Exempel på ansatser som kan behandlas i examensarbetet är compressive sensing eller metoder baserade på L0-smoothing. För utvärdering av metoderna används mätta eller syntetiska sonar och radar data.

Den du är idag

Vi söker dig med intresse för signalbehandling, maskininlärning, fysik, matematik och programmering.  Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik, elektroteknik, maskininlärning eller liknande. Det är bra om du har erfarenhet av programmering i Matlab/Python, optimering eller numeriska metoder.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

På sonar och radarsektionerna inom avdelningen System Design på Saab Dynamics arbetar vi med simuleringar, mätningar och signalbehandling. Vi arbetar oftast i små team inom projekt där personer med många olika kompetenser arbetar tillsammans. Vi vill ligga i framkanten av teknikutvecklingen och samarbetar därför med flera olika universitet och högskolor.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Vår verksamhet bedrivs på flertalet orter i Sverige och internationellt.

Du kan läsa mer om Saab på www.saab.com.

Skicka med studie/kursintyg i din ansökan.

Kontaktperson

Jennie Asp, Chef

013-186562

Andreas Gällström, kontaktperson/handledare

010-2167181

Christer Larsson, kontaktperson/handledare

013-181349

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.