Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Analys av sandwichstrukturer med integrerad struktur i metall.

Karlskrona, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Examensarbete, 30 hp: Analys av sandwichstrukturer med integrerad struktur i metall.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Kockums utvecklar, underhåller och uppgraderar ytfartyg och ubåtar för bl.a. den svenska marinen. En del av dessa ytfartyg har skrov eller annan struktur uppbyggd av sandwich-komposit med glas- eller kolfiberarmerade laminat och kärna av PVC. Fartygen har en mängd utrustning ombord som ska sättas fast. Fastsättningen ska klara de laster som kommer från utrustningen, från sjögång och från olika hot som t.ex. explosion under vattnet.

Andra exempel av infästningspunkter är för lyft som krävs för att hantera materiel ombord och i produktionen av fartyg. Många infästningpunkter har en stålplåt inbyggd i sandwichstrukturen. Stålplåten borras, gängas och fungar som ett integrerat fästelement.

Beskrivning av examensarbetet

Syfte med examensarbetet är att utveckla en beräkningsmetod som gör det möjligt att effektivt dimensionera integrerade lastinföringspunkter i metall.

Arbete som behöver göras är:

Bestämma dimensionerande parametrar för stålpålägg/ilägg

Utvärdera några typfall dynamiskt och statiskt

Kartlägga hur bra är stålpålägg är jämfört med kompositpålägg

Att göra simuleringa mha FEM och jämförelser med prov.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för dig som är student med intresse för hållfasthet, kompositmaterial, modellering och simulering.Du är i slutet av masterutbildning (eller liknande) och ska påbörja ditt examensarbete om 30 hp.

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, erbjuder en rad flytande och dykande plattformar som ytfartyg och ubåtar för svenska och utländska försvar.Du/Ni kommer utföra examensarbetet på Hull & Structural Analysis inom affärsområde ytfartyg som ansvarar för dimensionerande beräkningar och materialval.

KONTAKTPERSON

Henrik Johnsson

Kontaktperson/handledare Saab Kockums Direct +46 455 68 36 12 Mobile +46 734 34 26 12

CHEF

Per TingskullHead of Hull and Structural Analysis

Saab Kockums

Direct +46 102 17 05 96

Mobile +46 734 34 25 96

per.tingskull@saabgroup.com