Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Automatisk Diagnostisering av Radarsystem med Machine Learning

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
29 November 2020
Apply for this job!

Examensarbete - Automatisk Diagnostisering av Radarsystem med Machine Learning

Beskrivning

I våra flygburna radarsystem är prestanda av stor vikt. Skulle prestandan inte uppnå den förväntade nivån kan något vara fel i systemet. Att hitta orsaken till detta kan ta lång tid då systemen är stora och komplexa. Skulle man istället automatiskt kunna diagnostisera systemet skulle mycket tid och resurser sparas i och med att man då skulle kunna få en utpekning av eventuell trasig hårdvara eller programvara.

Examensarbetet kommer fokusera på att undersöka och utveckla mjukvara som automatiskt kan diagnostisera delar av våra flygburna radarsystem. Detta genom att med machine learning lära sig hur ett normalfall i systemet ser ut, och utifrån det kunna detektera när systemet avviker från normalfallet.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30hp examensarbete. 

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor). En bakgrund i machine learning, matematik och systemarkitektur är meriterande.

Vad blir du en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Läs mera om oss här

Saabs Thinking Edge

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.