Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Avkodning och analys av GPS-signal med SDR-mottagare

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Bilar, flygplan, drönare och mycket annat styrs med hjälp av satellit-navigering. Men kan vi lita på att de mottagna signalerna kommer från rätt satelliter? Eller kommer de kanske från en illasinnad sändare? Hjälp oss att hitta lämpliga metoder för att avgöra detta!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Gruppantenn-teknik (engelska är AESA) innebär att man använder två eller flera, ibland väldigt många, antenn-element samtidigt. Bland annat kan man med detta avgöra riktningen till en sändare.

Vi vill använda en billig SDR-mottagare som kan ta emot två signaler samtidigt för att ta emot GPS-signaler och avgöra riktningen till dessa.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram algoritmer för att avkoda GPS-signaler och att bestämma riktningen till sändande satellit.

Arbetet kommer innehålla såväl teoretisk analys, implementation och praktiska tester.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en student med intresse för signalbehandling och programmering.

Du läser teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande, är i slutet av din utbildning och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete under vårterminen 2024.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområde Surveillance erbjuder världsledande teknologi som ger lägesbilder och beslutsunderlag för försvar mot olika hot. Portföljen omfattar radar-, telekrig- och ledningssystem samt trygghets- och säkerhetslösningar.

Du blir del av ett utvecklingsteam som bygger produkter inom telekrig för system som Gripen och Global Eye. Läs mer om telekrig och produkter från SAAB här: https://www.saab.com/products/air/electronic-warfare

Sista ansökningsdag

15-12-2023

ANNONSERINGSPERIOD

29-09-2023 – 15-12-2023

Kontaktperson

Mats Järgenstedt, Chef

073-4375 019

Alexander Söderberg Rousu, kontaktperson/handledare

073-4375 090

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.