Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Beräkningsmetodik för svetsade lättkonstruktioner

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Vi söker dig som har intresse och känsla för hur du kombinerar dina kunskaper inom hållfasthetslära och materiallära för att utveckla effektiva och användbara beräkningsmetoder för våra svetsade lättkonstruktioner. Utmaningen är att möta tuffa luftvärdighetskrav och samtidigt uppnå kostnadseffektiva lösningar.

Har du det intresse och engagemang som krävs för att vara en viktig pusselbit i detta? Då kan du vara den kandidat vi söker!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Det finns ett flertal etablerade beräkningsmetoder och standarder inom hållfasthetsberäkning av svetsförband. Komplexiteten av svetsförbanden varierar beroende på material och utformning. På Saab Aeronautics är det av yttersta vikt att våra konstruktioner är så lätta som möjligt och de material vi använder är främst aluminium och titan. Då dessa material i samband med viktsoptimering ställer höga krav på våra analysmetoder ser vi inom Saab Aeronautics stor potential till att vidareutveckla vår beräkningsmetodik för svetsförband.

Beskrivning av examensarbetet

Målet med examensarbetet är att utvärdera vilka metoder som kan vara lämpliga för beräkning och dimensionering av våra svetsförband och ta fram förslag på hur de kan implementeras. Flertalet av våra konstruktioner med svetsar är komplexa och kräver FE-modellering. En viktig del i examensarbetet är därför att implementera hur svetsarna ska modelleras med FEM samt att utvärdera hur resultaten från FEM korrelerar med våra statiska prov, utmattningsprov och handboksmetoder.

Den du är idag

Vi söker en teknolog som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Vi ser gärna att du har intresse/erfarenhet av hållfasthetslära inom området svets. Det är även av betydelse att du är intresserad av att utveckla dina kunskaper inom FE-modellering för att uppnå målet med detta examensarbete.

Du är initiativrik, analytisk och har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning.

Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad blir du en del av

Saab Aeronautics, är en affärsenhet inom Saab-koncernen som erbjuder avancerade flygsystem, delsystem och tjänster under produktens livscykel till kunder inom försvar och myndigheter samt flygindustrier på världsmarknaden. Inom Aeronautics finns en stark vilja och drivkraft att även i framtiden vara världsledande inom flygindustrin och därför genomförs satsningar på forskning och ett ständigt arbete med utveckling.

Inom området Strukturanalys är vi involverade inom ett flertal projekt som avser att vidareutveckla produktfamiljen Gripen samt våra övervakningsflygplan s.k. GlobalEye. Vi är även delaktiga i ett omfattande samarbete med Boeing i framtagningen av det amerikanska skolflygplanet, T-7A, som ska operera inom det amerikanska flygvapnet i många år framöver. Vi bedriver även samarbete ihop med våra affärsområden så som Kockums och Surveillance i framtagning av u-båtar, ytfartyg och radarsystem.

Kort sagt, vi erbjuder ett spännande verksamhetsområde med hjälpsamma och kunniga kollegor och stora möjligheter för dig att utvecklas och skapa kännedom om våra produkter och metoder.

Inom sektionen för Systemhållfasthet arbetar vi med strukturanalysfrågor i ett brett perspektiv. Det finns många system på ett flygplan som ska integreras och utvecklas vilket gör att vi som sektion har kontakt med flertalet andra kompetenser både inom och utanför företaget. Vår uppgift är att säkra integrationen av flygplanens alla system samt även vapenintegrationer ur ett hållfasthetsperspektiv. Integrationer och uppdateringar av systemen görs inte bara vid nydesign utan även på flygplan i drift. Exempel på flygplanssystem är bränslesystem, kylsystem, hydraulsystem, landningsställ, styrsystem, motor, vapenbalkar, fälltankar, motmedelssystem och yttre last.

Som hållfasthetsingenjör på systemhållfasthet arbetar du med hållfasthetsdimensionering av konstruktions- och systemlösningar samt hållfasthetsprovning. Dimensioneringen görs både med finita elementmodellering och med handboksmetoder. I vårat arbete ingår även att utvärdera hållfasthetsanalys och hållfasthetsprovning utförda av underleverantörer. Arbetet är en del av det slutliga målet att garantera struktursäkerheten för flygplanen och därmed kunna ge dem luftvärdighet.

Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Sista ansökningsdag

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-15 - 2023-11-30

Kontaktperson

Alexandra Korolija, Chef

073-4185714

Marie Skytte af Sätra kontaktperson/handledare

073-4186797

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.