Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete, 30 hp: Bildanalys för inmätning och kalibrering av visuella omvärldssystem

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

När man bygger simulatoranläggningar så är det som vanligtvis står för den största delen av kostnaden visualiseringssystemet (projektorer och den sfäriska skärm som bild projiceras på). En komplex del i detta är att mäta in den punkt i rummet där förarens ögon är tänkta att befinna sig. Ett annat problem är att mäta upp visualiseringsystemets egenskaper som upplevd upplösning, färgkalibrering och bildkvalitet. Eftersom man vanligtvis använder sig av flera projektorer som projicerar på sfäriska ytor så måste signalen transformeras först för att bilden skall upplevas som tänkt när den visas på en krökt yta. Denna transformation inför vanligtvis artefakter i bilden som förändras beroende på var i omvärlden man befinner sig, vilket ställer till det när man vill beräkna upplösningen i systemet (hur små objekt piloten kan identifiera). Kanske skulle det gå att ta hjälp av en systemkamera kopplad till en dator för att lösa alla dessa problem?

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet går ut på att ta fram programvara som använder bildanalys för att praktiskt utvärdera olika sätt att dels mäta in i rummet var kameran befinner sig och hur den är orienterad och dels olika kvalitetsmått som t.ex. upplevd upplösning, färgkalibrering och bildkvalitet för ett visualiseringssystem.

Resultatet ska rapporteras skriftligt och det ska dels hållas en halvtids-/samt slutpresentation på Saab.

Den du är idag

Vi söker dig/er med intresse för matematik och datorgrafik. Lämplig utbildning är civilingenjör/master med inriktning mot datateknik, informationsteknologi, medieteknik, mekanik, teknisk fysik eller liknande.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Joakim Walldén, chef
+46 13 184936

John Olsson, kontaktperson/handledare

+46 10 2155763

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.