Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Direkt Visuell Odometri

Linköping, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Vi söker en exjobbare med intresse för bildbehandling. I examensarbetet ligger fokus på metoder för att utföra visuell odometri med s.k. direkta metoder.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Vi har på sektionen länge arbetat med våran implementation av Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), där visuell odometri (VO) är en delkomponent, och denna teknik har tillämpats i en rad olika applikationer genom åren. Grunden till denna applikation har länge utgått från att två kameror använts (stereo), men har successivt utökats för att nu också inefatta monokulär SLAM.

Den mest traditionella metoden för att utföra visuell odometri utnyttjar intressepunkter som följs över tid, men på senare tid har det blivit allt vanligare med s.k. direkta metoder för att utföra VO, där fotometriska felet mer direkt tas i beaktning.

Beskrivning av examensarbetet

Huvudsyftet med examensarbetet är att utforska metoder för att utföra VO utan att detektera och extrahera intressepunkter och istället utnyttja bilderna rakt av. Examensarbetet ska till slut mynna ut i en implementation av en sådan metod som sedan kan evalueras mot andra etablerade metoder samt våran. Då vi främst arbetar med realtidsapplikationer kommer även exekveringstiden att vara en parameter att ta i beaktning.

Hur ni/du väljer att angripa problemet lämnas mycket till er. Fokus kan läggas på att utveckla en egen metod inom paradigmen alternativt bygga vidare på en redan existerande. Om det sistnämnda görs finns det även möjlighet till vidare fördjupning i hur utresultaten kan användas. Ett exempel är att beräkna ett tätt moln av punkter från VO som direkt kan fusioneras med rekonstruktionen utan att gå via ett separat stereo-steg.

Ett exempel på en direkt metod är ”Direct Sparse Odometry (J. Engel, V. Koltun and D. Cremers)”, och artikeln om denna kan vara en bra introduktion till området.

Den ni/du är idag

Exjobbet görs lämpligen i par, men kan gå att utföras av en driven student. Exjobbet består till största delen av bildbehandling (bland annat 2D-3D geometri), men beroende på ditt/era val kan även maskinlärning komma att spela in.

Du/ni är i slutet av er teknisk fysik- eller datorteknik-utbildning (eller motsvarande) och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Erfarenheter inom bildbehandling, maskinlärning, och programmering är meriterade.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och sektionen för bildbehandling & optronik handleder årligen ett antal exjobbare inom området. I dagsläget är vi ca 25 personer på sektionen och arbetar med allt från elektrooptiska sensorer till realtidsimplementering av våra bildbehandlingsapplikationer.

Sista ansökningsdag

15-12-2022. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Hans Holmgren, Sektionschef Bildbehandling & optronik

0734-186532

Viktor Ringdahl, kontaktperson/handledare

0734-180931

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.