Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Djupinlärnings-accelererad Bayesiansk Skattning av Elektromagnetisk Spridning på Vattenytor

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2022

Radarsektionen söker examensarbetare för att utveckla accelererad skattningsmetodik för sjöklotter för bättre måldetektion.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Moderna radarsystem opererar ofta i havsmiljöer. Dessa system måste hantera förekomsten av sjöklotter, dvs. oönskade radarreflektioner från havsytan, som kraftigt begränsar radarns förmåga att detektera mål. Det finns därför ett stort intresse inom modern radarteknologi att utveckla teoretiska metoder som på ett korrekt sätt beskriver sjöklotter. Dagens modeller av sjöklotter är i nuläget begränsade, vilket kan försvåra måldetektion avsevärt. Examensarbetet kommer att handla om att utveckla snabba och robusta skattningsmetoder för sjöklotterparametrar.

Beskrivning av examensarbetet

I detta examensarbete utgår vi från modeller av sjöklotter som bygger på stokastiska differentialekvationer. En sådan beskrivning bygger på förstaprincipsantaganden och innehåller därför en mer fullständig beskrivning av fasdynamik och radarmålarea. Arbetet kommer främst att fokusera på skattningsmetodik av klotterparametrar baserat Bayesiansk statistik. I mån av tid kommer även metoder för accelerad skattning med hjälp av exempelvis djupinlärning att tillämpas. Beroende på studentens intressen kan arbetet styras att antingen bli mer teoretiskt eller fokuserat på att ta numeriska resultat.

Den du är idag

Arbetet lämpar sig väl för studenter med god bakgrund inom teknisk fysik, tillämpad matematik, reglerteknik och/eller signalbehandling, finansiell matematik, eller maskininlärning. Vi ser gärna att du har mycket goda förkunskaper inom modern matematisk analys, statistik, och maskininlärning samt är väl bekant med programmeringsspråk som Matlab och Python. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på engelska som svenska. Som person gillar du utmaningar och arbetar bra såväl enskilt som tillsammans med andra. Du är självgående och tar egna initiativ. Exjobbet kan även utföras av två personer om detta skulle önskas.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

På radarsektionen inom avdelningen System Design på Saab Dynamics arbetar vi med simuleringar, mätningar och signalbehandling. Vi arbetar oftast i små team inom projekt där personer med många olika kompetenser arbetar tillsammans. Vi vill ligga i framkanten av teknikutvecklingen och samarbetar därför med flera olika universitet och högskolor.

Sista ansökningsdag

2022-11-30. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Christer Larsson, Chef

+46 73 4181349

Alexander Lindmaa, kontaktperson/handledare

+46 73 4183736

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.