Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: DRL-baserad multi-agent utveckling

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Utveckling av samarbetande agenter för att lösa komplexa problem

Din framtida utmaning

Hos oss får du spännande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med algoritmutveckling och signalbehandling i hela utvecklingskedjan från koncept och systemdesign till färdig produkt.

Bakgrund

Deep Reinforcement Learning (DRL) är en disciplin inom maskininlärning som blivit allt mer populär på grund av dess förmåga att lösa komplex problem. Inom Saab har DRL potentialen att ersätta traditionella optimeringsalgoritmer och som ett nytt sätt för oss att utveckla algoritmer.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka prestandan för DRL-baserade lösningar för att lösa komplexa samarbetsproblem. Exempel på inriktningar är undersökning av olika DRL-algoritmer eller undersökning av multi-agent vs individuella agenter för att lösa samma problem. En del av arbetet blir att definiera ett regelbaserat system som ska användas för utvärdering.

Den du är idag

Vi söker dig med intresse för maskininlärning, signalbehandling, fysik, matematik och programmering. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik, elektroteknik, maskininlärning eller liknande. Det är bra om du har erfarenhet av programmering i Python och Unity.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

På radarsektionen inom avdelningen System Design på Saab Dynamics arbetar vi med simuleringar, mätningar och signalbehandling. Vi arbetar oftast i små team inom projekt där personer med många olika kompetenser arbetar tillsammans. Vi vill ligga i framkanten av teknikutvecklingen och samarbetar därför med flera olika universitet och högskolor.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. Vår verksamhet bedrivs på flertalet orter i Sverige och internationellt.

Du kan läsa mer om Saab på www.saab.com

Skicka med studieintyg/kursutdrag i din ansökan.

Kontaktperson

Andreas Gällström, Chef

010-2167181

Oskar Lindblad kontaktperson/handledare

010-216 6903

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.