Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Drönardetektion med hjälp av akustiska arrayer

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Snabb detektion och följning av drönare är i dag ett viktig förmåga. Hjälp oss att hitta lämpliga signalbehandlingsmetoder!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Gruppantenn-teknik (engelska är AESA) innebär att man använder två eller flera, ibland väldigt många, antenn-element samtidigt och adderar mottagna signaler med lämpligt valda individuella tidsfördröjningar. Med hjälp av detta kan man skapa lober där man förstärker signaler som kommer från vissa riktningar och på motsvarande sätt dämpa signaler som kommer från andra håll.

För att laborerar med detta och demonstrera fenomen har SAAB tillverkat kretskort där vi har 64 mikrofoner monterade i en matris. Under temanamnet Ljudkriget använder vi dessa för att motsvarande saker som man kan göra med gruppantenner, men vi kan använda en samplingsfrekvens som är bortåt en miljontedel så hög. Vi skulle nu vilja detektera exempelvis en drönare i en brusig miljö.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram en ta fram en effektfull demonstrator  för att visa möjligheter och begränsningar med nu befintlig mikrofonarray.

Arbetet kommer innehålla såväl teoretisk analys, implementation och praktiska tester.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en student med intresse för signalbehandling och programmering.

Du läser teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande, är i slutet av din utbildning och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete under vårterminen 2024.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområde Surveillance erbjuder världsledande teknologi som ger lägesbilder och beslutsunderlag för försvar mot olika hot. Portföljen omfattar radar-, telekrig- och ledningssystem samt trygghets- och säkerhetslösningar.

Du blir del av ett utvecklingsteam som bygger produkter inom telekrig för system som Gripen och Global Eye. Läs mer om telekrig och produkter från SAAB här: https://www.saab.com/products/air/electronic-warfare

Sista ansökningsdag

15-12-2023

ANNONSERINGSPERIOD

20-09-2023 – 15-12-2023

Kontaktperson

Mats Järgenstedt, Chef

073-4375 019

Didrik Olofsson, kontaktperson/handledare

073-4378 144

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.