Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Fladderanalys med hänsyn till osäkerheter och variation i strukturmodell

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Din framtida utmaning

Bakgrund

Eftersom flygplan är elastiska så måste man ta hänsyn till de aerodynamiska krafter som påverkar flygplanets deformation. Inverkan av ett sådant slag kallas för aeroelasticitet. Vid vissa kritiska fall så tar flygplanets struktur upp energi från luftflödet på ett sådant sätt att flygplanet vibrerar okontrollerat och till sist bryts sönder. Detta aeroelastiska fenomen kallas för fladder. När man utför fladderanalyser kombinerar man både aerodynamiska och strukturdynamiska beräkningar. Genom att analysera dämpningen av vibrationerna i flygplanet kan man avgöra om man får fladder vid en viss hastighet, den s.k. fladderhastigheten.

Både den aerodynamiska och den strukturdynamiska modellen kan innehålla osäkerheter av olika ursprung. Antaganden, approximationer och andra förenklingar kan ge upphov till dessa osäkerheter.

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med examensarbetet är att undersöka olika strukturparametrars inverkan på fladderresultatet. Speciellt av intresse är att hitta det mest kritiska fallet (dvs lägsta fladderhastighet) utifrån givna parametrar. Parametrarna det handlar om är främst bränslenivåer i flygplan och yttre bränsletankar, variationer i massadata för yttre laster (beväpning etc.), osäkerheter i materialdata mm. Kommersiella optimeringsverktyg som t.ex. MSC Nastran kan användas för en automatiserad och systematisk process. Dessa resultat skulle sedan kunna jämföras med antaganden gjorda utifrån en mer ingenjörsmässig bedömning av värsta fall.

Modellerna som kommer att användas motsvarar aktuella Gripenflygplan inklusive yttre utrustning under vingarna.

Den du är idag

Vi söker dig som är analytisk, teknikintresserad och som har lätt för att samarbeta.  Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete efter årsskiftet. Du är intresserad av strukturdynamik, aerodynamik och programmering. Erfarenhet av Finita-Element-program och/eller verktyg för aerodynamiska beräkningar är meriterande

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på 12 medarbetare och ansvarar för olika typer av dynamiska analyser för Saab Aeronautics samtliga projekt, från koncept till verifiering och uppföljning i tjänst.

Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här.

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Sista ansökningsdag

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-18 - 2023-11-30

Kontaktperson

Pär Gustafsson, Chef

par.gustafsson@saabgroup.com, 073-4183194

Kristoffer Wingstedt kontaktperson/handledare

kristoffer.wingstedt@saabgroup.com, 073-4186769

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.