Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, 30 hp: Framtagning av beräkningsmetodik för tryckspikar i tunnväggiga rör

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Är du också intresserad av hur dynamiska tryckförlopp kan påverka olika konstruktioner? Då har du nu möjligheten att få utforska det ihop med oss! Genom olika simuleringar med explicit FEM och materialmodellering kan vi tillsammans utveckla våran kunskap inom detta spännande område!  

Din framtida utmaning

Bakgrund

I våra fluida system som t.ex. bränsle och hydraul kan tryckspikar uppstå. Dessa är snabba dynamiska förlopp med både högt och lågt energiinnehåll. Vi behöver undersöka om vår beräkningsmetodik kan förfinas för förloppen genom att simulera tryckimpulser i rör tillsammans med materialens egenskaper både i den elastiska och plastiska zonen.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet går ut på att simulera dynamiska tryckspikar i rörsystem. Simuleringen görs med explicit FEM (LS-Dyna) där det även ingår att implementera en materialmodell som tar hänsyn till höga töjningshastigheter.

Målet med examensarbetet är att förstå och formulera hur olika impulser och energinivåer påverkar strukturens utmattningslivslängd och statiska hållfasthet, samt utifrån slutsatserna ge förslag på experimentella strategier för hur modellen kan verifieras.

Den du är idag

Vi söker en teknolog som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Du har intresse av beräkningar, simuleringar och vi ser gärna att du har intresse av dynamik inom hållfasthetslära. Det har även intresse av att fördjupa och utveckla dina kunskaper inom FE-modellering för att uppnå målet med detta examensarbete.

Du är driven, analytisk och har lätt för att samarbeta.  Din bakgrund är blivande civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad blir du en del av

Saab Aeronautics är en affärsenhet inom Saab-koncernen som erbjuder avancerade flygsystem, delsystem och tjänster under produktens livscykel till kunder inom försvar och myndigheter samt flygindustrier på världsmarknaden. Inom Aeronautics finns en stark vilja och drivkraft att även i framtiden vara världsledande inom flygindustrin och därför genomförs satsningar på forskning och ett ständigt utvecklingsarbete.

Inom området Strukturanalys är vi involverade inom ett flertal projekt som avser att vidareutveckla produktfamiljen Gripen samt våra övervakningsflygplan s.k. GlobalEye. Vi är även delaktiga i ett omfattande samarbete med Boeing i framtagningen av det amerikanska skolflygplanet, T-7A, som ska operera inom det amerikanska flygvapnet i många år framöver. Vi bedriver även samarbete ihop med våra affärsområden så som Kockums och Surveillance i framtagning av u-båtar, ytfartyg och radarsystem.

Kort sagt, vi erbjuder ett spännande verksamhetsområde med hjälpsamma och kunniga kollegor och stora möjligheter för dig att utvecklas och skapa kännedom om våra produkter och metoder.

Inom sektionen för Systemhållfasthet arbetar vi med strukturanalysfrågor i ett brett perspektiv. Det finns många system på ett flygplan som ska integreras och utvecklas vilket gör att vi som sektion har kontakt med flertalet andra kompetenser både inom och utanför företaget. Vår uppgift är att säkra integrationen av flygplanens alla system samt även vapenintegrationer ur ett hållfasthetsperspektiv. Integrationer och uppdateringar av systemen görs inte bara vid nydesign utan även på flygplan i drift. Exempel på flygplanssystem är bränslesystem, kylsystem, hydraulsystem, landningsställ, styrsystem, motor, vapenbalkar, fälltankar, motmedelssystem och yttre last.

Som hållfasthetsingenjör på systemhållfasthet arbetar du med hållfasthetsdimensionering av konstruktions- och systemlösningar samt hållfasthetsprovning. Dimensioneringen görs både med finita elementmodellering och med handboksmetoder. I vårt arbete ingår även att utvärdera hållfasthetsanalys och hållfasthetsprovning utförda av underleverantörer. Arbetet är en del av det slutliga målet att garantera struktursäkerheten för flygplanen och därmed kunna ge dem luftvärdighet.

Sista ansökningsdag

2023-11-30

ANNONSERINGSPERIOD

2023-09-15 - 2023-11-30

Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Alexandra Korolija, Chef

073-4185714

Mattias Gustafsson kontaktperson/handledare

073-4182919

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.