Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete 30 hp: Future Aircraft Energy Management System

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Bakgrund

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

I moderna flygplan används hydraulik för att försörja styrsystem och dess aktuatorer med effekt. Detta är ett system med hög prestanda och säkerhet. I detta examensarbete ska vi studera och demonstrera hur man kan förbättra försörjningssystemets effektivitet.

Beskrivning av examensarbetet

Arbetet är en del av samarbetet mellan Saab och Linköpings universitet. På universitetet byggs en fullskalig testrigg, s.k. Iron Bird, för bl.a. styrsystem med möjlighet för hardware-in-the-loop simulering.

Examensarbetet går ut på att studera hur det hydrauliska försörjningssystemet kan optimeras genom att reglera tillgänglig effekt för att maximera energieffektiviteten, samtidigt som erforderlig prestanda hos styrsystemet fås. Ett antal olika designförslag ska tas fram, analyseras och presenteras. För det kommer simuleringsmodeller av ingående komponenter, samt reglerstrategier att utvecklas. Systemet ska sedan integreras och analyseras i en komplett simuleringsmiljö för olika flygscenario. Slutligen ska konceptet demonstreras i testriggen på universitetet.

Arbetet kommer att bedrivas både på Saab Aeronautics och i labbet på Linköpings universitet.

Den du är idag

Vi söker en eller två personer med intresse för modellering och simulering, reglering och experimentell verksamhet. Du/Ni studerar till civilingenjör eller master och ska påbörja ert 30 hp examensarbetet vårterminen 2022. Arbetet spänner över flera discipliner och man bör ha kompetens inom matematisk modellering av fysiska system, reglerteknik och hydrauliska, elektriska och mekaniska system.

Vad du blir en del av

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Tobias Olsson, rekryterande chef
tobias.olsson@saabgroup.com

Alessandro Dell’Amico, kontaktperson

alessandro.dellamico@saabgroup.com

Varmt välkommen med din ansökan!

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.